Evropski dan civilne pravde

Proslava Evropskog dana civilne pravde je održana 23. oktobra 2012. na Općinskom sudu u Sarajevu. Ceremonija je otvorena pozdravnim govorima predsjednika Općinskog suda u Sarajevu i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Predstavnik EU, Lucio Valerio Sarandrea, pravni savjetnik u Delegaciji Evropske unije/EUSR je rekao: “Danas ne samo da dajemo značaj sistemu pristupa civilnoj pravdi nego pokušavamo ojačati temelje dobrobiti i prosperiteta građana”.

Evropski dan civilne pravde je inicijativa Vijeća Evope i Evropske komisije i svake godine se slavi u posljednjoj sedmici oktobra. Cilj je pribiližiti pravdu građanima, informirati ih o njihovim pravima i promovirati rad Evropske komisije i Vijeće Evrope na polju civilne pravde kroz simulaciju procedura i protok informacija.

Mađu zvanicama su bili domaće institucije i studenti. Sud je bio otvoren za javnost, a organizirane ture za medije i studente su imale za cilj predstavljanje rada najvećeg suda u zemlji. Da bi se naglasilo da je obrazovanje ključno sredstvo u borbi protiv maloljetničke delinkvencije tema dana je bila “Edukacija kao prevencija”. Jedan od sudaca iz Krivičnog odjeljenja je informirao posjetioce Suda o slučajevima i navodima Krivičnog zakona i sudsku praksu koji se odnose na mlade. Studenti su potom bili pozvani da sudjeluju u simulaciji suđenja i diskusiji ishoda.

Principi i pravila zakona i procesa su osnova civilne pravde, a istovremeno miroljubivo razrješenje sporova pomaže stvaranju okruženja uzajamnog razumjevanja koje podstiće društveno zajedništvo i miroljubiva rješenja. Da bi se podcrtala vrijednost ovakvog pristupa, dan je završen okruglim stolom na temu “Komunikacijske vještine i stav sudija o miroljubivom razrješenju sporova”.

Jačanje vladavine zakona je osnovno pitanje u procesu proširenja. To naglašava i dodatno promovira stabilnost i podstiće stvaranje okruženja spremnog na rast i na izazove kao što su borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. U tom kontekstu, sloboda izražavanja, jednakost i društvena tolerancija predstavljaju izazove koji dolaze. Evropski dan civilnog prava će nastaviti voditi brigu o ovim izazovima.

Europa.ba