Govor šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/specijalnog predstavnika EU, ambasadora Petera Sorensena na prezentaciji projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta institucija BiH u spr

Govor šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/specijalnog predstavnika EU, ambasadora Petera Sorensena na prezentaciji projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije”

16. oktobar 2012. godine, Parlamentarna skupština BiH

Poštovani predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, kolege, dame i gospodo,

91…125…20… Šta znače ovi brojevi?

91 je pozicija koju Bosna i Hercegovina zauzima na globalnoj ljestvici percepcije korupcije koju je prošle godine objavila organizacija Transparency International.   

125 je pozicija koju Bosna i Hercegovina zauzima na rang-listi zemalja iz istraživanja Svjetske banke o uslovima poslovanja.

20% je postotak građana Bosne i Hercegovine koji su bili suočeni sa korupcijom u proteklih 12 mjeseci prema procjeni Ureda UN-a za borbu protiv droge i kriminala.

Ukratko, BiH ima problem odnosno izazov sa kojim se treba suočiti. Ovaj problem ili izazov je prošle sedmice potvrđen u Izvještaju o napretku EU. Kao što znate, Izvještaj o napretku utvrđuje gdje je zemlja na putu ka EU, i šta je postigla u prethodnoj godini. A kao što sam informisao rukovodstvo ove zemlje, ta dostignuća su bila ograničena i trebaju se poboljšati. Korupcija podriva integritet demokratije, smanjuje djelotvornost i nezavisnost sudstva, narušava perspektivu privrednog rasta, slabi pružanje zdravstvenih i obrazovnih usluga. Ukratko, ona podriva same temelje jedne države.  

Nakon čitanja Izvještaja o napretku jasno je da je neophodno poduzeti slijedeće mjere:

Stvoriti neophodni zakonodavni okvir,

Uspostaviti odgovarajuće institucije,

i mobilizirati političku volju.

Borba protiv korupcije podrazumijeva postojanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira. Koji uglavnom već postoji. Sveobuhvatni elementi su već uspostavljeni kao dio dijaloga o viznom režimu, kad je Bosna i Hercegovina dobila mapu puta sa neophodnim etapama. Jedna od etapa se odnosila na uspostavljanje Agencije za borbu protiv korupcije i izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije. Pomogli smo pri izradi ovih ključnih dokumenata.    

Jasno smo utvrdili neophodne dodatne mjere za dalji rad:

Kao prvo, neophodno je usvajanje i primjena zakona o javnim nabavkama u skladu sa pravnom tekovinom EU. Na ovaj način će se osigurati najbolja moguća usluga, odnosno, infrastruktura u zamjenu za novac poreskih obveznika.

Drugo, neophodne su mjere zaštite tzv. zviždača, kako biomogućili da ljudi razotkriju informacije bez straha od odmazde.

Treće, neophodno je konsolidovanje pravne regulative o programu zaštite svjedoka, kao i transparentnije zapošljavanje u javnom sektoru zasnovano na zaslugama.

Međutim, za borbu protiv korupcije neophodno je postojanje snažnog građanskog društva. Mi jesmo i nastavićemo da podržavamo napore građanskog društva na rješavanju problema korupcije od samog temelja.    

Ali ono što je najdjelotvornije, borba protiv korupcije podrazumijeva njenu prevenciju – što je povod današnjeg događaja.

Prevencija podrazumijeva sistematično i koordinirano djelovanje svih organa vlasti na svim nivoima – državnom, entitetskom, nivou distrikta, kantonalnom, opštinskom. Iako ćemo sve ove napore podržati kroz naš projekat, jasno je da Agenciji za borbu protiv korupcije pripada centralna uloga.  Zato vas danas pozivam da je podržite, kako u pogledu obezbjeđivanja odgovarajućih resursa, tako i u pogledu koordinacije i saradnje. I pozivam vas da u potpunosti iskoristite stručnost koja je počela da se koncentriše unutar nje.

Agencija za borbu protiv korupcije mora biti u poziciji da bude uzor u izazovu borbe protiv korupcije – i fenomena nepotizma i favorizovanja koji idu s njom. Agencija mora svima dokazati da je moguće voditi djelotvornu instituciju u Bosni i Hercegovini zasnovanu na principu zasluga i odgovornosti.

Da se vratim brojkama koje sam pomenuo na početku. EU ne može i ne želi biti jedina pokretačka snaga integriteta u ovoj zemlji. Odgovornost institucija Bosne i Hercegovine, rukovodioca na svim nivoima je da ljudima otvore put – a zatim da rade zajedno na daljem napretku ove zemlje.

Borba protiv korupcije nije nešto što biste morali raditi zbog EU. To morate zbog sebe uraditi. Da biste Bosnu i Hercegovinu učinili atraktivnim mjestom za poslovanje, za njene građane i njenu omladinu.

Usmjerimo se na to da se “91, 125, i 20” smanje Najmanie za trećinu do 2013. godine.

Hvala.  

Europa.ba