Podrška Evropske unije u oblasti provedbe zakona

 

Evropska unija je podržala projekat “Podrške unije u oblasti provedbe zakona” u Bosni i Hercegovini sa 6.9 miliona Eura. U prilogu možete pronaći prezentaciju koja pruža informacije na koji način ćemo raditi sa agencijama koje djeluju u oblasti provedbe zakona kako bi ojačali saradnju između agencija, i to obukom i pitanjima koja će se zajednički rješavati, a tiču se borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Download link: http://www.europa.ba/documents/delegacijaEU_2012101515362548eng.pdf

Vezane vijesti:

Povjerenje i sigurnost kroz saradnju – snažnija provedba zakona u BiH: http://www.europa.ba/News.aspx?newsid=5450&lang=BS

Članak Dr. Johanne Mikl-Leitner, Ministrice unutarnjih poslova Republike Austrije: “Povjerenje i sigurnost kroz saradnju na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji”: http://www.europa.ba/News.aspx?newsid=5448&lang=BS


 

Europa.ba