Bolji kvalitet svih nivoa obrazovanja u BiH kroz projekat koji finansira EU

Početak twinning projekta koji financira Europska unija ”Jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje” obilježen je danas u ‘Zgradi EU’ (Delegacija EU u BiH/EUSR) u Sarajevo. Krajnji cilj ovog projekta je da doprinese boljem kvalitetu svih nivoa obrazovanja u BiH kroz reformu obrazovnog sektora i pružanjem podrške Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH da postane potpuno funkcionalna institucija.

Projekat će pomoći Agenciji da poboljša institucionalne i ljudske kapacitete njenog osoblja kao i njenu unutarnju organizaciju. Pristup kvalitetnom obrazovanju će se osigurati kroz reformni proces na području nastavnog plana i programa, razvoju standarda učenja i provedbi vanjske mature.

Šefica Sektora operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacija EU u BiH, Natalia Dianiskova, izjavila je ovom prilikom da će projekt  posredno poboljšati mobilnost studenata unutar BiH i inostrastvu te smanjiti javnu potrošnju u sektoru obrazovanja.

Ovaj Twinning projekt Europska unija financira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 500,000.00 eura. Projekt provode konzorcijski partneri na čelu sa Zavodom za školstvo u suradnji s Državnim ispitnim centrom i Centrom za stručno obrazovanje Republike Slovenije.

Europa.ba