Predstavljeni rezultati projekta podrške EU pravosuđu BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je organizovalo konferenciju 4. septembra/rujna 2012. godine u Sarajevu, povodom okončanja projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine“ kojeg je finansirala Evropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009).

Tokom konferencije predstavljeni su ostvareni rezultati i aktivnosti provedene od strane VSTV BiH u okviru ovog projekta, te najavljeni budući programi pomoći Evropske unije usmjereni ka nastavku podrške pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući ovom projektu poboljšani su tehnički uslovi u bosanskohercegovačkim sudovima za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te podignuta svijest bh. pravosuđa o potrebi adekvatne primjene procesnih mjera zaštite svjedoka u istim predmetima. Također je nastavljen pozitivan trend automatizacije radnih procesa i dalja informatizacija pravosuđa kroz razvoj i usavršavanje funkcionalnosti CMS-a. Razvijen je softver za predaju predmeta male vrijednosti i izvršnih predmeta elektronskim putem, te je izvršeno poboljšanje kapaciteta sudskih izvršitelja u cijeloj BiH kroz njihovo stručno usavršavanje i tehničko opremanje.

U uvodnom obraćanju, predsjednik VSTV-a BiH Milorad Novković je u ime cjelokupnog bh. pravosuđa izrazio iskrenu zahvalnost na dugogodišnjoj podršci Evropske unije pravosuđu Bosne i Hercegovine, naglašavajući: “Vjerujem da će ova podrška doprinijeti približavanju pravosuđa Bosne i Hercegovine modernim standardima pravosudnih sistema u Evropskoj uniji.“ Govoreći o rezultatima projekta, predsjednik Novković je rekao: “Rezultati ovog projekta, kao i drugih projekata koje je Vijeće provelo uz podršku Evropske unije, predstavljaju važne korake u osiguravanju nezavisnog, nepristranog i profesionalnog pravosuđa u Bosni i Hercgovini, jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom“.

Šef Sektora operacija u Delegaciji EU u BiH Holger Schroeder, ovom prilikom je izjavio: “Ovaj projekat smatramo uspjehom u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine i uvjereni smo da je doprinio našem zajedničkom cilju osiguravanja boljih usluga sudova građanima ove zemlje.”

Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika, predsjednika sudova i glavnih tužilaca svih sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovine, ministar pravde BiH, predstavnici entitetskih ministarstva pravde, te entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV BiH na telefone 033 707 570 i 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

Europa.ba