Info sesija pod sloganom „Upoznajmo EU“

U organizaciji Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u tešanjskoj gimnaziji „Musa Ćazim Ćatić“ održana je deseta po redu, ujedno i poslednja info sesija o Evropskoj uniji s ciljem da doprinese boljem upoznavanju i razumijevanju EU, njenih politika i programa, kao i uticaja na svjest mladih o značaju procesa proširenja, posebno.
U sklopu ove info sesije održana je kratka prezentacija o procesu EU integracija BiH, te školsko kviz takmičenje pod nazivom “Poznajete li EU”.
U info sesiji je aktivno učestvovalo 20 učenika ove škole, koji su se prethodno pripremali za učešće u takmičenju. Učesnici su upoznati sa procesom evropskih integracija BiH, prednostima koje nudi članstvo posebno kada je riječ o mladim ljudima, te različitim programima za mlade, politikama EU, institucijama i tijelima EU,…
Info sesija je sprovedena vrlo uspješno. Učenici su pokazali veliku zainteresovanost za učešće u ovakvim aktivnostima. U svojim izjavama po završetku sesije, posebno su istakli prednosti koje članstvo nudi za njih kao mlade ljude. U koordinaciji ovog događaja u školi, učestvovali su i direktor škole i profesorica Demokratije i ljudskih prava.
Održana info sesija jedna je od deset održanih u okviru projekta pod nazivom “EU u školi” koji se realizuje u sklopu projekta Evropske unije „Get to know EU“ („Upoznajmo EU“). Projekat realizuje Evropski institut iz Bugarske u partnerstvu sa Centrom za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, a u saradnji sa Direkcijom za Evropske integracije BiH. Projektom je aktivno uključeno 10 srednjih škola sa područja Zeničko dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (regija Doboj).

Europa.ba