Završena konferencija ‘Rad sa mladima – izazovi novog doba’

Završni dio trodnevne konferencije ‘Rad sa mladima – izazovi novog doba’ održan je danas u Sarajevu. Konferenciju su organizovali Institut za razvoj mladih KULT i Komisija za koordinaciju pitanja mladih BiH kao udruženi događaj četiri projekta koja sufinansira Evropska unija. Kroz ove projekte, EU pruža podršku razvoju politike prema mladima i radu sa mladima, kao i društvenom uključivanju marginaliziranih grupa mladih.

Govoreći na konfrenciji, šefica Sekcije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u odjelu Operacija Delegacije Evropske unije u BiH Natalia Dianiskova je izjavila: “Evropska unija trenutno finansira nekoliko projekata u Bosni i Hercegovini, od manjih grantova za nevladine organizacije do velikih projekata na državnom nivou koji se bave implementacijom državne strategije za mlade. Izazovi s kojima se suočavaju mladi u BiH su vrlo slični onima sa kojima se susreću mladi u Evropskoj uniji – nezaposlenost, pitanje obrazovanja, socijalna inkluzija itd. Naprimjer, 7,5 milijuna ljudi u dobi od 15-24 godine u EU nisu trenutno zaposleni, niti se obrazuju niti se obučavaju. Stoga je EU usvojila sveobuhvatan paket inicijativa o obrazovanju i zapošljavanju mladih u Europi. BiH je ohrabrena da sudjeluje u ovoj strategiji, s ciljem povećanja ukupne zaposlenosti, većeg broja visokoobrazovanih mladih ljudi te smanjenja broja učenika koji su napustili srednju školu.”

Na konferenciji je sudjelovalo više od osamdeset službenika za mlade i predstavnika nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske te predstavnici Delegacije Evropske unije.

Europa.ba