Poziv nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva da u pisanoj formi dostave sugestije za Izvještaj o napretku 2012.

Evropska komisija svake godine objavljuje izvještaje o napretku koji procjenjuju specifičnu situaciju u svakoj zemlji kandidatkinji i potencijalnoj kandidatkinji u pogledu procesa evropskih integracija.

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2012.godinu će imati sličnu strukturu kao Izvještaj za 2011. Izvještaj navodi napredak koji je BiH postigla od oktobra 2011. u pogledu svih relevantnih kriterija (politički kriteriji, ekonomski kriteriji i evropski standardi). Napredak će se mjeriti u smislu donešenih odluka, usvojenih zakona i stepena provedbe.

Evropska komisija želi da održi blizak i produktivan dijalog sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva, i stoga poziva ove organizacije da u pisanoj formi dostave svoje sugestije u kojima će biti sažeti njihovi osvrti u oblastima koja se odnose na njihovo područje aktivnosti u toku izvještajnog perioda. Komisija očekuje da će ove sugestije biti činjenično tačne, provjerene i objektivne.

Pismene doprinose treba poslati najkasnije do 25. marta 2012. na email: delegation-bih-progress-report@eeas.europa.eu

Europa.ba