Intervju šefa Delegacije EU/EUSR Peter Sorensena za Srnu

Specijalni predstavnik i šef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen smatra da svi ratni zločini, ko god da ih je počinio, treba da budu procesuirani efikasno i temeljito, kako bi pravda bila zadovoljena, jer “žrtve ne zaslužuju ništa manje od toga”.

Sorensen je u pisanom intervju Srni naveo da je procesuiranje ratnih zločina u BiH – pitanje koje se prati u kontekstu strukturalnog dijaloga EU i BiH o pravosuđu, ali da je to praćenje ograničeno na razgovore sa nadležnim institucijama o adekvatnosti postojećih procedura i raspoloživih sredstava, između ostalog i u svjetlu planiranja ciljane pomoći.

“Izvan toga ne komentarišemo pojedinačne istrage i sudske postupke”- naglašava Sorensen, koji se nada da će protokol o razmjeni informacija i dokaza u predmetima ratnih zločina, koji je već trebalo da bude potpisan između Tužilaštva BiH i Tužilaštva Srbije za ratne zločine, u interesu pravde, biti potpisan u najskorije vrijeme.

On je uvjeren da ovaj protokol može da smanji broj počinilaca zločina koji prolaze nekažnjeno.

“Protokol će omogućiti razmjenu informacija i dokaza u predmetima ratnih zločina koji se vode u jednoj zemlji, a koji su relevantni za procesuiranje tih predmeta u drugoj zemlji. To ni na koji način ne znači da BiH odustaje od procesuiranja ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji. U stvari, tako će biti raspoloživi mnogo bolji dokazi“ – smatra Sorensen.

Prema njegovom mišljenju, ovaj protokol predstavlja ključan korak u jačanju regionalne saradnje u radu na predmetima ratnih zločina time što se uvode konkretne operativne procedure, koje će na kraju pomoći u procesu pomirenja na cjelokupnom zapadnom Balkanu.

“Pitanje izručenja je drugi bitan element u tom kontekstu, a sve zemlje treba da ulože još više truda da bi se obezbijedio adekvatan režim ekstradicije u regionu” – ističe Sorensen.

Tehnička delegacija Evropske komisije posjetiće u martu BiH, kada će biti vođeni međufazni ciljani i tehnički razgovori u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH. Sorensen navodi da će time biti dat doprinos pripremi trećeg plenarnog dijela dijaloga.

On je istakao da se od svih relevantnih organa vlasti i institucija u BiH očekuje da dosljedno sarađuju i utvrde načine na koji će se adekvatno provoditi preporuke Evropske komisije nakon sastanaka o strukturalnom dijalogu u Banjaluci i Sarajevu.

“EU prati proces i ostaje opredijeljena da garantuje da će svaka nova zakonska, institucionalna ili proceduralna promjena biti analizirana u tehničkom smislu u odnosu na date standarde i pravne tekovine EU. Dijalog se tiče unapređenja i potpunog usaglašavanja pravosuđa sa međunarodnim i evropskim standardima, kao i relevantim pravnim tekovinama EU” – istakao je Sorensen.

Prema njegovim riječima, nakon što rad na reformskom programu suštinski otpočne, plenarne sjednice u okviru dijaloga biće adekvatan forum za razgovore o primjeni rezultata, usaglašavanje zaključaka i utvrđivanje daljih preporuka.

„Bitno je naglasiti da je dijalog jedna platforma, uspostavljena da bi se garantovalo konsolidovanje nezavisnog, funkcionalnog, stručnog, nepristrasnog i odgovornog sektora pravosuđa u cijeloj BiH“ – rekao je Sorensen.

On je naglasio da je EU uvijek jasno izražavala svoju podršku pravosuđu BiH, zbog čega je otvoren strukturni dijalog, čiji je cilj da omogući tehničku analizu svih aspekata koji se tiču funkcionisanja pravosuđa.

“Utvrđivanje nedostataka i razgovori o načinima njihovog prevazilaženja odgovornost je nadležnih domaćih aktera, od kojih se očekuje angažovanje uz konstruktivan pristup u duhu uzajamnog razumijevanja, bez obzira na to koja institucija ili proces treba da se reformišu ili unaprijede” – naveo je Sorensen az Srnu i dodao da će jedino pod tim uslovima dijalog dati rezultate i omogućiti BiH značajan napredak na putu ka evropskim integracijama

Europa.ba