Intervju šefa Delegacije EU/EUSR Peter Sorensena za “Dnevni avaz”

Dnevni avaz: Šta očekujete od novog sastava Vijeća ministara BiH?

Peter Sorensen: Politički predstavnici i relevantne institucije nemaju vremena za gubljenje u rješavanju pitanja državnog budžeta za 2012. godinu, iz već spomenutih razloga – očuvanja domaćeg i međunarodnog kredibiliteta zemlje. Neophodno je ponovo posvetiti pažnju, što je i zadatak Vijeća ministara BiH, uspostavi odgovarajuće koordinacije u vezi s pitanjima EU između svih relevantnih nivoa vlasti i zakonodavstva. Ovi mehanizmi koordinacije, kao i odgovarajući prateći politički programi za usvajanje pravne stečevine EU, potrebni su prije nego što u punom zamahu mogu krenuti pregovori BiH i EU. Ta koordinacija i zajednička osnova za usvajanje zakona EU također će pomoći jednakom provođenju standarda EU u cijeloj zemlji. Generalno govoreći, očekujem blisku saradnju Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH. Očito je da nam predstoji mnogo posla kako bi se BiH približila Evropskoj uniji.

Dnevni avaz: Evropski komesar Strefan Fule u nedavnoj izjavi za javnost bh. vlastima jasno dao do znanja da su BiH vrata u EU i dalje otvorena. Kakvu dinamiku očekujete sada od državne vlasti, kada je u pitanju usvajanje ključnih zakona da bi dobili pozitivan signal u institucijama EU? Postoji li neki okvirni rok za bh, vlasti?

Peter Sorensen: Ohrabrujuće je da su usvojeni Zakon o državnoj pomoći i Zakon o popisu stanovništva. Sada se moramo fokusirati na provođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci, koja će uskladiti Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Kao prvi korak, potrebno je da vidimo kredibilne napore Bosne i Hercegovine u tom smislu, što bi pomoglo potpuno stupanje na snagu Sporazma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP) – ugovora Bosne i Hercegovine sa EU. Uz odgovarajuću političku odlučnost, to bi se moglo postići već u martu ili aprilu, ali za tako nešto treba čvrsto političko opredjeljenje Vijeća ministara i političkih lidera.

Ovo je važno jer otvara mogućnost dubljih odnosa između EU i vaše države.

Priorieti za Bosnu i Hercegovinu, u vezi sa postizanjem napretka na putu ka Evropskoj uniji, dobro su poznati političkim predsjednicima i institucijama ove zemlje.
Vjerujem da ukoliko postoji sveobuhvatna politička volja, istinski napredak na putu ka Evropskoj uniji može se desiti i prije ljeta. Kao što je slučaj sa ostalim zemljama regiona. Kada vi djelujete, i Evropska unija djeluje. Ni manje ni više. Mi smo spremni pomoći, ali vaši politički predstavnici trebaju uraditi svoj dio posla.

Dnevni avaz: Kako komentirate proces donošenja Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, koji je izazvao veliak neslaganja između koalicionih partnera SDA i SDP? Dok jedni smatraju da će novim nacrtom zakon policija biti pod političkom kontrolom, drugi tvrde da se radi o depolitizaciji policije?
 
Peter Sorensen: Evropska unija podržava profesionalne i neovisne policijske snage, sa odgovarajućim lancem komande i kontrolom, koje prvenstveno služe građanima. Upoznat sam sa činjenicom da je Vlada Federacije BiH uputila ovaj zakon u Parlament gdje će, nadam se, uslijediti sveobuhvatna i transparentna diskusija na tu temu.

Europa.ba