Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton i komesara Stefana Fülea povodom imenovanja državne vlade u Bosni i Hercegovini

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Catherine Ashton i komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan Füle čestitali su  Bosni i  Hercegovini na današnjem imenovanju Vijeća ministara.

“Želimo novom sazivu Vijeća ministara uspjeh u budućem radu. Vjerujemo i očekujemo da će ispuniti očekivanja građana Bosne i Hercegovine. Podstičemo novo Vijeće ministara, kao što je već najavio predsjedavajući Bevanda, da se fokusira na program evropskih integracija te poduzme neophodne aktivnosti kako bi osigurali konkretan napredak. Kad Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, dodatno će ojačati odnosi između Bosne i Hercegovine i EU. Pozdravljamo nedavno usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva, čime Bosna i Hercegovina ide u pravom smjeru. Dodatno, Bosna i Hercegovina mora poduzeti kredibilne napore da svoj Ustav u potpunosti uskladi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u skladu sa odlukom u slučaju Sejdić i Finci.

Nepostojanje političkog dogovora u vezi sa budžetom za institucije na državnom nivou za 2012. godinu i daljnje neslaganje oko Globalnog fiskalnog okvira 2012-2014. stvara ozbiljnu zabrinutost. Jasna ekonomska i fiskalna politika je suštinski preduslov za napredak zemlje u procesu evropskih intergacija. Perspektiva Bosne i Hercegovine za članstvo u EU je jasna i ima punu podršku 27 zemalja članica EU. Primarna odgovornost za napredak je na Bosni i Hercegovini, njenim liderima i institucijama. EU će nastaviti da pomaže Bosni i Hercegovini, između ostalog, i svojim pojačanim prisustvom.”

Europa.ba