Medijska kampanja poziva javnost na učešće u procesu donošenja odluka o upravljanju slivom rijeke Save

Medijska kampanja „Uz Medijska kampanja „Uz Savu, na Savi, za Savu“ je prezentirana u Sarajevu, u petak 27. januara 2012., sa ciljem da uključi širu javnost u javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save.

Kampanja se provodi u periodu od 2011. – 2012. godine, u okviru projekta „Uspješno sudjelovanje javnostu u upravljanju slivom rijeke Save“, koji finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć -Program prekogranične saradnje za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, u iznosu blizu 450.000 eura. Cilj projekta je jačanje održivog zakonodavstva, kao i reforma organizacije i upravljanja politike o vodama u obje zemlje. Projekat realizuju Centar za razvoj i podršku Tuzla, Zelena akcija Zagreb, Ekološka koalicija unskog sliva Bihać/Prijedor i Zeleni san Vinkovci.

Sava je jedna od najvažnijih rijeka u regionu jer predstavlja poveznicu između dvije države i više od 8 miliona ljudi koji žive na njenim obalama u BiH i u Hrvatskoj.

Središnja ideja ovog programa prekogranične suradnje je razvoj međususjedskih odnosa dvije države kroz podršku socioekonomskom razvoju ovog prekograničnog regiona, izjavila je Natalia Dianiskova, šefica Sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH. “Ovo je jedan od projekata programa koji je fokusiran na zaštitu prirodnih resursa i okoliša, a plan upravljanja slivom rijeke Save je u skladu sa direktivama EU za upravljanje vodama. To je razlog što smo odlučili da podržimo ovu inicijativu,” naglasila je Natalia Dianiskova.

Amra Ibrahimpašić, iz Agencije za vodno područje Save je objasnila proceduru razvoja plana upravljanja u budućnosti. Kao što je naglasila, u 2004. godini su četiri zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju, potpisale Okvirni sporazum za upravljanje slivom rijeke Save. Predstavnici ove četiri države bi trebali i zvanično usvojiti plan upravljanja u junu 2012. godine, a nakon toga bi ga svaka država trebala sprovesti unutar svojih granica. „Koliko ja znam, sve institucije su dobile poziv da se uključe u razvoj plana, dakle svi su dobili priliku da izraze svoje mišljenje a mi smo pokušali da uključimo i što više nevladinih organizacija kao i sve one koji su bili zainteresovani za ovaj dokument.“ naglasila je Amra Ibrahimpašić.

Marko Nišandžić, iz Centra za razvoj i podršku Tuzla ukazao je na potrebu provođenja ovog projekta jer kako je istakao ovo je prelomni momenat kada je u pitanju stanje voda u savskom slivu. ”Ukoliko budemo odlučni i ukoliko implementiramo okvirnu direktivu o vodama još uvijek imamo šanse da naše vode spasimo. Stanje voda u savskom slivu ,a to pokazuju i analize voda, je takvo da imamo područja gdje imamo čak i mrtvih rijeka, u kojima nema života. A imamo još i lijepih područja, sačuvanih područja i prirodnih ljepota. Mi smo tražili način na koji da reagujemo na ovu situaciju i uspjeli smo ga naći kroz ovaj program prekogranične saradnje.” izjavio je Marko Nišandžić.

Tokom kampanje biće emitovani TV spotovi, radio jinglovi, dokumentarni film i radio reportaža s ciljem da javnost podsjeti na prirodne ljepote sliva rijeke Save, upozori na trenutnu situaciju, te pozove na aktivno učešće u izradi važnog dokumenta za opstanak rijeka i ljudi u savskom slivu.

Europa.ba