SORENSEN POZDRAVLJA BEVANDINO FOKUSIRANJE NA EVROPSKE INTEGRACIJE

Odluku mandatara Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vjekoslava Bevande, da evropske integracije stavi na vrh prioriteta pozdravio je danas šef Delegacije Evropske unije / specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen.

Na sastanku u Sarajevu, ambasador Sorensen i g. Bevanda razgovarali su o načinima rješavanja izazova sa kojima se zemlja susreće u vezi sa evropskim integracijama. Ambasador Sorensen naglasio je jasno opredjeljenje 27 država članica Unije za buduće članstvo Bosne i Hercegovine.

Šef Delegacije Evropske unije / specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen rekao je sljedeće:

Mi želimo da se Bosna i Hercegovina pridruži EU. Vjerujem da to isto žele i građani Bosne i Hercegovine. Oni znaju da veća trgovinska razmjena, aktivnija privreda i viši standard društva i industrije mogu poboljšati kvalitet života uopšte – a posebno stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mjesta. Stoga me zaista ohrabruje to što je g. Bevanda stavio evropske integracije na vrh prioriteta svog rada.

Potrebno je hitno riješiti nekoliko  dobro poznatih pitanja: uložiti stvaran trud u izvršenje sudske odluke u predmetu Sejdić – Finci i usvojiti zakon o državnoj pomoći. Usvajanje zakona o popisu stanovništva bitno je za društveno-ekonomsku perspektivu zemlje. Isto tako, potrebna je djelotvornija koordinacija između države i entiteta u pogledu evropskih pitanja, kako bi zemlja mogla razgovarati sa EU jednim glasom. Rješavanje ovih pitanja omogućiće stupanje na snagu našeg “ugovora” sa ovom zemljom – Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sada očekujemo da se Savjet ministara formira u najkraćem roku kako bi rad na tome mogao da se nastavi”. 

Europa.ba