IDDEA stvorila tehničku infrastrukturu za elektronsku identifikaciju građana kroz projekt podrške EU

U Banjaluci je 19. maja održana konferencija na kojoj je zvanično obilježen završetak twining projekta koji je finansirala EU „Jačanje kapaciteta Agencije za idenfitikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH – IDDEEA“.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati ovog projekta koji uključuju unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta IDDEEA-e u područjima informaciono-tehnološke sigurnosti, te stručnog usavršavanja i certifikacije kadrova za specifična IT područja.

Najznačajniji rezultat ovog projekta odnosi se na unapređenje razvoja e-Uprave. “IDDEEA je stvorila tehničku infrastrukturu za elektronsku identifikaciju građana kroz ovaj projekat, a za efikasno pružanje elektronskih usluga potrebno je da svi nivoi vlasti optimizuju svoje procedure i prilagode ih ovom sistemu”, rekao je direktor IDDEEA-e, Siniša Macan.

Objasnio je da bi informatizacijom aktivnosti na svim nivoima vlasti nadležni organi omogućili za 1,5 miliona bh. građana koji trenutno imaju elektronsku ličnu kartu da svoja prava ostvaruju elektronskim putem. Time bi također pružanje usluga građanima postalo efikasnije i transparentnije, mogućnost sitne korupcije bila bi svedena na minimum, a ovo bi ujedno bio i značajan doprinos procesu evropskih integracija u oblasti reforme javne uprave.

Na konferenciji su govorili predstavnici Evropske unije i implementatora projekta, a na značaj  postignutih rezultata ukazali su  i ambasador Italije u BiH Ruggero Corrias te Arti Hilpus, ambasador Estonije u BiH.

Poboljšanje logičke i fizičke informacijske tehnologije, unapređenje vještina IT stručnjaka te edukacija primarnih i sekundarnih korisnika informacijskih sistema IDDEEA-e su bile tri osnovne komponente projekta.

Evropska unija je finansirala projekt u iznosu od 600.000 eura kroz IPA-u 2011. Projektne aktivnosti trajale su osamnaest mjeseci, a projekat je provodio  italijansko-estonski konzorcij na čelu sa CSI – Piemonte iz Italije  uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i Akademije za elektronsku upravu Estonije.

Europa.ba