EU

Inkluzija Roma u BiH je evropsko pitanje

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovina i Europska komisija organizovali su dvodnevni seminar o inkluziji Roma 18. i 19. juna 2015. godine u Sarajevu. Ovi seminari, koji se u zemljama Zapadnog Balkana organizuju od 2011, služe u svrhu inkluzivnog i konstruktivnog dijaloga među ključnim akterima u vezi sa integracijom Roma.

Više od 50 predstavnika vlasti BiH, nevladinih i međunarodnih organizacija učestvovalo je u seminaru i diskutovalo o izazovima sa kojima se susreće romska zajednica u zemlji, te o onome što je do sada postignuto i šta je potrebno učiniti ubuduće.

Ključni cilj seminara bio je ne samo da se utvrde glavni nedostatci politike u ovoj oblasti, nego i da se predlože konkretne mjere koje BiH treba sprovesti kako bi se pozabavili pitanjem socijalne inkluzije Roma. Rasprava se fokusirala na pet ključnih tema integracije Roma: stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna pitanja i zdravstvena zaštita i upis u matične knjige.

Seminarom su kopredsjedavali gđa. Marta Garcia Fidalgo, savjetnik za koordinaciju pitanja Roma u sedam zemalja proširenja pri Generalnom direktoratu Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Gđa. Marta Garcia Fidalgo je rekla: “Potpun i konstruktivan angažman BiH po pitanju osnovnih prava i osiguravanje pune zaštite prava manjina u zemlji biće od vitalnog značaja na njenom putu ka EU. Postignut je određeni napredak od posljednjeg seminara, pri čemu su napravljeni ohrabrujući koraci u oblastima kao što su stambeno zbrinjavanje i upis u matične knjige, ali potrebno je uložiti dodatni napor kako bi se proveli operativni zaključci doneseni u julu 2011. i novembru 2013. godine. BiH ima strategiju i akcioni plan za pitanja romske populacije, ali sada je najvažnije osigurati pun politički konsenzus i posvećenost provođenju tih dokumenata u praksi, te postići opipljive i mjerljive rezultate”.

Ministar Borovac je rekla: “Bosna i Hercegovina je odlučna da i dalje provodi sve planove i aktivnosti kako bi poboljšala uslove za život romske populacije i njihovu brzu integraciju u društvo. Radimo sve što možemo kako bismo postigli još više rezultata u sklopu dostupnih finansijskih sredstva”.

Učesnicima su se obratili i zamjenik šefa Delegacije EU u BiH dr Renzo Daviddi i predsjedavajuća Odbora za Rome pri Savjetu ministara BiH Indira Bajramović.

EU je kroz politiku proširenja posvećena poboljšanju podrške zemljama Zapadnog Balkana u njihovim nastojanjima da postignu vidljiv napredak u vezi sa integracijom Roma. EU će nastaviti sa praćenjem situacije na terenu i primjene operativnih zaključaka sa seminara o inkluziji Roma. Dodatno, Evropska komisija je izrazila spremnost da zemljama Zapadnog Balkana dodijeli dodatna finansijska sredstva za pomoć u ovoj oblasti.

Od 2007. do 2013. godine, EU je obezbijedila 6,3 miliona eura kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) i Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) kao podršku socio-ekonomskoj inkluziji i integraciji Roma u BiH, uključujući i pomoć za stambeno zbrinjavanje.

Pročitajte ovdje operativne zaključke seminara.

Europa.ba