Društveno preduzetništvo ključno za inkluziju, naglašeno u projektu EU

U sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Evropska unija, Helsinški parlament građana Banja Luka je u saradnji sa projektnim partnerima organizovao konferenciju na temu „Do posla i društvene integracije  kroz razvoj socijalnog preduzetništva“, 26. i 27. novembra u Tesliću.

Konferencija je bila nastavak aktivnosti dodjele malih grantova za 22 organizacije osoba sa invaliditetom koje su provodile projekte od novembra 2014. godine do kraja aprila 2015. godine. S obzirom da je većina projekata bila usmjerena na zapošljavanje, proizvodnju ili samozapošljavanje, konferencija se fokusirala na društveno preduzetništvo kao jedan od modela za održivost organizacija. Također je služila za razmjenu iskustava umrežavanje i definisanje buduće saradnje između organizacija.

Deset najboljih projekata je dobilo informatičku opremu, koju su dodijelili Jan Snaidauf, šef političkog i ekonomskog odjela u Delegaciji EU u BiH, Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Dalibor Popović iz Socijalno – edukativnog centra Banja Luka, Elvira Bešlija, predsjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH i Mladen Protić, koordinator Projekta IN.

Jan Snaidauf je istakao važnost Projekta IN za osobe sa invaliditetom. “Pored dodjele grantova,  urađeno je skoro 500 preporuka za usklađivanje BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i izrađena je Strategija saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom u BiH.” On je dodao da su mali grantovi posebno korisni u projektu i da pokazuju koliko mnogo se može uraditi sa relativno malim sredstvima za kratko vrijeme.

Drugog dana konferencije govorili su Vlatka Vincetić ispred ACT Autonomnog centra Čakovec kao vodećeg primjera društvenog preduzetništva u regionu, zatim Ivana Stančić iz organizacije Smart kolektiv koja trenutno koordinira rad SENS mreže –  Mreža socijalne ekonomije Srbije. Dobar i uspješan primjer društvenog preduzetništva u BiH predstavila je Fata Ibralić, predsjednica Udruženja za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama Tuzlanskog kantona, koji se bave plasteničkom proizvodnjom povrća.

Finansiran od strane Evropske unije, Projekat IN provodi Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

Europa.ba