EU predala na upotrebu novu zgradu policije Brčko distrikta BiH

Tokom posjete Brčko distriktu BiH 17.02.2016. godine, šef kooperacija pri Delegaciji EU u BiH Melvin Asin je zajedno sa gradonačelnikom Brčko distrikta Antom Domićem, šefom policije Goranom Pisićem i rezidentnom predstavnicom UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu, zvanično otvorio novoizgrađeno sjedište policije Brčko distrikta, čiju su izgradnju finansirali Evropska unija u iznosu od 3,5 miliona eura i Vlada Brčko distrikta u iznosu od 1,5 miliona eura.

Evropska unija prepoznaje da je funkcionalna i adekvatna infrastruktura potrebna za efikasnost policijskih službi. Stoga smo financirali završetak izgradnje zgrade policije u Brčkom sa 3,5 miliona eura. Ovo će pozitivno uticati na kapacitete policije u ispunjenju standarda u oblasti provedbe zakona, uključujući kapacitete obrade dokaznog materijala, podrške istragama i podrške žrtvama i svjedocima. Također će doprinijeti boljoj saradnji različitih agencija za provođenje zakona, pošto će se u novoj zgradi nalaziti i Granična policija i Služba za strance. Sveukupno, ovaj projekat doprinosi povećanju standarda u provedbi zakona i jačanju vladavine prava u Brčko distriktu. Zgrada je također u skladu sa ekološkim standardima, te osigurava dugoročne uštede energije,” rekao je Asin.

Asin se također susreo sa gradonačelnikom Domićem, zamjenikom gradonačelnika Esedom Kadrićem i šefom ureda za evropske integracije, Ilijom Stojanovićem, s kojima je razgovarao o važnoj ulozi koju Brčko distrikt ima u procesima evropskih integracija, kao i o projektima Evropske unije koji donose korist za Brčko distrikt, a koji se provode u partnerstvu sa Distriktom.

Asin je Vladi Brčko distrikta predao tehničku dokumentaciju i studije u vezi sa unapređenjem energetske efikasnosti pet javnih zgrada na četiri lokacije. Ove studije su izrađene u okviru projekta EU kojim se promoviše poboljšanje energetske efikasnosti i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

Cilj ove podrške je da procjeni potencijalna rješenja, preporuči ona sa najvećim stepenom izvodljivosti i omogući Brčko distriktu da aplicira za zajmove kod međunarodnih financijskih institucija ili ostvari javno-privatna partnerstva u realizaciji ovih projekata.

 

Europa.ba