Potpisan Sporazum o saradnji između Vlade Brčko distrikta i lokalnih nevladinih organizacija

Pod pokroviteljstvom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u Brčkom je 6. juna potpisan sporazum o saradnji između Vlade Brčko distrikta BiH i više od 50 lokalnih nevladinih organizacija (NVO), kojim se strane obavezuju da će raditi na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana Distrikta. Sporazum je postignut u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI) koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 576,430 eura.

Sporazum će doprinijeti boljoj saradnji nevladinih i vladinih organizacija, izgradnji demokratije i promovisanju vrijednosti demokratskog društva. „Sporazum definira obaveze Vlade, i to u domenu stvaranja i jačanja povoljnog ambijenta za razvoj nevladinih organizacija i njihovog učešća u javnim politikama“, izjavio je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

Ovaj sporazum je još jedan pokazatelj da se u BiH počinje sistemski raditi sa civilnim društvom, koje definitivno mora imati svoje mjesto u društvu i političkom dijalogu u BiH“, istakao je Vladimir Pandurević, menadžer projekta u Delegaciji EU u BiH.

Sprovođenjem sporazuma se očekuju kvalitetni projekti i rješenja, lakši pristup evropskim fondovima, te konačno definisanje pozicije NVO-a u Distriktu.

Organizacije civilnog društva koje nisu potpisale sporazum, a to žele učiniti, mogu se javiti odjeljenju za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta.

Europa.ba