Evropska nagrada za mlade: Digitalna kreativnost koja unapređuje društvo

Evropska nagrada za mlade (European Youth Award, EYA) je panevropsko takmičenje za mlade, preduzetnike i startup-ove koji kreiraju digitalne projekte da bi poboljšali društvo. Nagrada se daje potencijalima mladih u kreiranju inovativnih rješenja uz pomoć interneta i mobilnih tehnologija, a koja se tiču ciljeva definiranih u Vijeću Evrope i Strategijom Europa 2020.

Ko može sudjelovati i postati mladi digitalni šampion?

Osobe koje ispunjavaju sljedeće kriterije mogu sudjelovati u konkursu:

  • kreativni pojedinci mlađi od 33 godine (rođeni 1. januara 1983. ili kasnije),
  • državljani zemalja članica Evropske unije ili Vijeća Evrope,
  • autori inovativnih digitalnih projekata kojima se unapređuje društvo (npr. web stranice, aplikacije, nosivog uređaja, digitalne instalacije).

Prijave se podnose u jednoj od sljedećih sedam kategorija takmičenja:

  1. zdrav život
  2. pametno učenje
  3. povezivanje kultura
  4. očuvanje životne sredine
  5. aktivno građanstvo
  6. značaj novca
  7. otvorene inovacije

Do tri pobjednika (pojedinca ili ekipe) po kategoriji čije je proizvode, projekte ili aplikacije žiri odabrao kao najbolje dobit će Evropsku nagradu za mlade.

Godišnji pobjednički događaj (EYA Festival) predstavlja jedinstveni događaj koji kombinuje znanje, inovaciju, umrežavanje, inspiraciju i motivaciju. Održava se u Gracu u novembru.

Evropsku nagradu za mlade organizuje Međunarodni centar za nove medije, neprofitna organizacija sa sjedištem u Salcburgu u Austriji.

Saznajte više o pravilima takmičenja na stranici http://eu-youthaward.org/contest-rules-2016

Rok za podnošenje prijava je 15. juli 2016. godine. Registrujte se OVDJE.

Europa.ba