Program rada za bespovratna sredstva EU za 2016. godinu

*ISKLJUČIVO ZA POTREBE INFORMISANJA POTENCIJALNIH PODNOSILACA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE PRIHVATLJIVOSTI*

Ovo je indikativni Program rada za bespovratna sredstva EU koju predstavlja Evropska komisija, za Bosnu i Hercegovinu, za 2016. godinu.

 

Program podrške civilnom društvu i medijima u periodu od 2016. do 2017. godine

1. Izvor finansiranja
Program podrške civilnom društvu u okviru IPA 2017. (Odluka o finansiranju će biti donesena tokom 2016. godine)

2. Ciljevi programa
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društvenom razvoju u pojedinim sektorima. Konkretno, pozivom za dostavljanje projektnih prijedloga će se pružiti podrška 1) organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije; 2) medijskim slobodama i integritetu medija; i 3) umrežavanju organizacija civilnog društva u različitim oblastima.

3. Uslovi prihvatljivosti
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA

4. Kriterijumi za odabir i dodjelu
Ocjenjivanje projektnih prijedloga će se vršiti u skladu s procedurama navedenim u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama.

5. Maksimalni postotak koji finansira Evropska unija
90%

6. Okvirni vremenski raspored poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
Objavljivanje poziva za dostavljanje projektnih prijedloga – četvrti kvartal 2016.

7. Okvirni iznos poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
3.500.000 EUR

 

Podrška civilnoj zaštiti

1. Izvor finansiranja
Nacionalni IPA Program IPA 2014. – Posebna mjera za oporavak i zaštitu od poplava

2. Ciljevi programa, prioriteti za 2015. godinu i očekivani rezultati
Programom će se obezbijediti pristup opsežnim praktičnim vježbama i modularnim obukama civilne zaštite pomoću kojih će se interventni timovi uvježbati da brzo reaguju u slučaju prirodnih i vještački izazvanih katastrofa. Putem ove pomoći uspostaviće se programi za Smanjenje rizika od katastrofa i poboljšaće se proces planiranja. Osim toga, ovom Akcijom će se podržati proces pristupanja BiH Mehanizmu civilne zaštite EU.

3. Uslovi prihvatljivosti
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA

4. Kriterijumi za odabir i dodjelu
Ocjenjivanje projektnih prijedloga će se vršiti u skladu s procedurama navedenim u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama.

5. Maksimalni postotak koji finansira Evropska unija
Do 100%

6. Okvirni vremenski raspored poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
Objavljivanje poziva za dostavljanje projektnih prijedloga – drugi kvartal 2016.

7. Okvirni iznos poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
1.500.000 EUR

 

Posebna mjera za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava / Stambene intervencije

1. Izvor finansiranja
Nacionalni IPA Program IPA 2014. – Posebna mjera za oporavak i zaštitu od poplava

2. Ciljevi programa
Specifični cilj ove Akcije je obezbjeđivanje stambenih rješenja za ugrožena domaćinstva pogođena poplavama u maju 2014. godine.

3. Uslovi prihvatljivosti
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA

4. Kriterijumi za odabir i dodjelu
Ocjenjivanje projektnih prijedloga će se vršiti u skladu s procedurama navedenim u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama.

5. Maksimalni postotak koji finansira Evropska unija
Do 100%. Podnosilac projektnog prijedloga će biti dužan da propisno opravda zahtjev za finansiranje u punom iznosu.

6. Okvirni vremenski raspored poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
Objavljivanje poziva za dostavljanje projektnih prijedloga – drugi kvartal 2016.

7. Okvirni iznos poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
12.500.000 EUR

 

Podrška uklanjanju mina u Bosni i Hercegovini

1. Izvor finansiranja
Nacionalni IPA Program IPA 2013.

2. Ciljevi programa
Pretvaranje jednog dijela miniranih područja u Bosni i Hercegovini u područja društveno-ekonomskog razvoja koja omogućavaju održivi povratak stanovništva.

3. Uslovi prihvatljivosti
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA

4. Kriterijumi za odabir i dodjelu
Ocjenjivanje projektnih prijedloga će se vršiti u skladu s procedurama navedenim u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama.

5. Maksimalni postotak koji finansira Evropska unija
90%

6. Okvirni vremenski raspored poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
Objavljivanje poziva za dostavljanje projektnih prijedloga – drugi kvartal 2016.

7. Okvirni iznos poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
2.650.000 EUR

 

Akcioni program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore

1. Izvor finansiranja
Prekogranična saradnja BiH – Crna Gora IPA II, izdvojena sredstva za 2014., 2015., 2016.
(Sporazumi o finansiranju za 2015. i 2016. će biti potpisani u toku 2016. godine)

2. Ciljevi programa:
Socio-ekonomski razvoj i jačanje dobrosusjedskih odnosa u prekograničnom području kroz realizaciju aktivnosti prekogranične saradnje s ciljem:
(a) podsticanja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene i kulturne uključenosti putem, između ostalog: integrisanja prekograničnih tržišta rada, uključujući i prekograničnu mobilnost; zajedničkih lokalnih inicijativa za zapošljavanje; informativnih i savjetodavnih usluga i zajedničkih obuka; rodne ravnopravnosti; jednakih mogućnosti; integracije imigrantskih zajednica i ugroženih grupa; ulaganja u javne službe za zapošljavanje; i podrške ulaganju u javne zdravstvene i socijalne službe;
(b) zaštite životne sredine i podsticanja prilagođavanja na klimatske promjene i ublažavanja klimatskih promjena, sprečavanja rizika i upravljanja rizicima putem, između ostalog: zajedničkog djelovanja na zaštiti životne sredine; promovisanja održivog korištenja prirodnih resursa, efikasnosti resursa, obnovljivih izvora energije i prelaska na sigurnu i održivu niskougljeničnu ekonomiju; podsticanje ulaganja s ciljem rješavanja specifičnih rizika, izgradnja otpornosti na katastrofe i razvijanje sistema za upravljanje katastrofama i pripravnost u vanrednim situacijama;
(c) podsticanja turizma i promovisanja kulturne i prirodne baštine;

3. Uslovi prihvatljivosti
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA

4. Kriterijumi za odabir i dodjelu
Ocjenjivanje projektnih prijedloga će se vršiti u skladu s procedurama navedenim u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama.

5. Maksimalni postotak koji finansira Evropska unija
85%

6. Okvirni vremenski raspored poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
Drugi kvartal 2016.

7. Okvirni iznos poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
3.240.000 EUR

 

Program stipendija za javne službenike u Bosni i Hercegovini

1. Izvor finansiranja
Nacionalni IPA Program IPA 2014. – Cilj 1

2. Ciljevi programa
Ojačati kapacitete državne službe u Bosni i Hercegovini za podršku procesu evropskih integracija s očekivanim rezultatom da najmanje 15 državnih službenika stekne Master diplomu (MA) i da najmanje 30 državnih službenika prođe kratke intenzivne akademske studijske programe/kurseve relevantne za proces evropskih integracija u obrazovnim institucijama EU.

3. Uslovi prihvatljivosti
Vrste akcija koje su prihvatljive za finansiranje obuhvataju jednogodišnje postdiplomske studije (Master program) u oblastima kao što su javno pravo, ekonomija i multidisciplinarne EU studije itd. te kratke intenzivne akademske studijske programe/kurseve o poslovima EU koji su prilagođeni potrebama javnih službenika u Bosni i Hercegovini.
Projektne prijedloge mogu podnositi samo obrazovne institucije iz zemalja članica EU.

4. Kriterijumi za odabir i dodjelu
Najbitniji kriterijumi za odabir su finansijski i operativni kapaciteti podnosioca projektnog prijedloga. Najbitniji kriterijumi za dodjelu su relevantnost, efikasnost i izvodljivost te održivost i isplativost akcije.

5. Maksimalni postotak koji finansira Evropska unija
U skladu s članom 192. Finansijske uredbe, maksimalni mogući postotak koji finansira EU može biti do 100% ukupnih troškova akcije ako je finansiranje u punom iznosu neophodno za realizaciju akcije. Potrebu za finansiranjem od strane EU u punom iznosu će pravdati odgovorni službenik u odluci o dodjeli, u skladu s principima jednakog tretmana i efikasnog finansijskog upravljanja.

6. Okvirni vremenski raspored poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
Objavljivanje poziva za dostavljanje projektnih prijedloga – treći kvartal 2016.

7. Okvirni iznos poziva za dostavljanje projektnih prijedloga
500.000  EUR

Europa.ba