EU ProLocal: Prvi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima

Objavljen je prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata za učešće u natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj EU ProLocal kojeg financiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi GIZ.

EU ProLocal ima za cilj da doprinese dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju u Bosni i Hercegovini jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Fokus Programa su mala i srednja preduzeća iz 4 ključna ekonomska sektora u BiH (drvno-prerađivački, metalo-prerađivački, agrobiznis i turizam) u 20 odabranih partnerskih opština.

U okviru svog djelovanja, EU ProLocal će podržati uključivanje lokalnih kompanija u međunarodne lance vrijednosti promovirajući u isto vrijeme ostvarivanje ekonomske sinergije kroz poslovna umrežavanja. Uvažavajući značaj lokalne samouprave za razvoj privatnog sektora, Program će promovirati i partnersko upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem podržavajući dijalog između javnog i privatnog sektora.

Osim toga, Program će pomoći odabranim partnerskim opštinama da pružaju usluge koje su u skladu sa potrebama privatnog sektora. Pri tome, Program se vodi evropskim dokumentom koji predstavlja okvir za kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja – “Small Business Act for Europe”.

Program uključuje i bespovratna sredstava za mala i srednja preduzeća i razvojna partnerstva, ukupne vrijednosti 4 miliona eura koja će se dodijeliti kroz javne natječaje u 2016. i 2017. godini.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja će se dodijeliti prvim pozivom je 5.867.490KM tj. 3.000.000EUR. Sve aktivnosti koje će se finansirati ovim sredstvima trebaju ostvariti efekat u partnerskim opštinama EU ProLocal Programa.

Prihvatljivi aplikanti

 • Mala i srednja preduzeća koja djeluju u metaloprerađivačkom sektoru, drvnom sektoru ili se bave agrobiznisom;
 • Poljoprivredne zadruge;
 • Registrovani klasteri;
 • Organizacije za podršku biznisu u partnerstvu sa najmanje 3 preduzeća, i
 • Grupe preduzeća (minimalno 3 člana iz istog lanca vrijednosti).

Prihvatljive lokacije realizacije projektnih ideja

 • Lokalitet 1: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac;
 • Lokalitet 2: Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče;
 • Lokalitet 3: Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški , Prozor-Rama, Jablanica i Konjic;

Obzirom da se projektne ideje, koje uključuju grupe preduzeća u lancima vrijednosti ili klasterima, ne mogu geografski ograničiti na navedena 3 lokaliteta, bitno je da se efekti implementacije takvih projekata osjećaju u navedenim lokalitetima.

Sektori

 • Drvno-prerađivački;
 • Metalo-prerađivački;
 • Agrobiznis;
 • Sektor turizma (samo za partnerstva iz lokaliteta 3);

Ciljevi:

 • Mjera 1: Povećanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz pružanje podrške uvođenju inovacija i primjeni inovativnih pristupa i
 • Mjera 4: Povećanja konkurentnosti četiri navedena sektora i jačanja poslovnih modela kroz podršku prevazilaženju nedostataka koji su prepreka daljem razvoju ovih sektora

Prihvatljive oblasti projektnih ideja

 • Poboljšanje pristupa tržištu (lokalnom i međunarodnom);
 • Umrežavanje i inovacije;
 • Optimizacija poslovnih procesa;
 • Uvođenje novih metoda u radu;

Podnošenje prijave

U okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata objavljena su dva obrasca za apliciranje. Jedan je namijenjen malim i srednjim preduzećima, dok je drugi pripremljen za projektne prijedloge partnerstava.

Ispunjen, potpisan, opečaćen obrasac dostaviti (preporučenom poštom, uslugom dostave ili lično) na adresu: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (EU ProLocal Programme) najkasnije do 30.11.2016. u 16h.

 

PREUZMITE FORMULARE ZA PRIJAVU

Smjernice/Vodič za aplikante

Aplikacioni paket za mjeru 1

Aplikacioni paket za mjeru 4

 

Informacije dostavljene u ovom obrascu bit će tretirane kao povjerljive i koristiti će se samo za potrebe EU ProLocal programa, finansiranog od strane Evropske Unije i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke. Ocjena kvaliteta projektnog prijedloga vršit će se u skladu sa kriterijima koji su objavljeni u okviru aplikacionog paketa konkretnog poziva.

 

INFO SESIJE

Detalji poziva će biti predstavljeni zainteresovanim aplikantima na info sesijama organizovanim prema sljedećem rasporedu:

 • 31.10.2016 – Široki Brijeg, Hotel „Park“
 • 1.11.2016 – Banja Luka, Hotel „Bosna“
 • 2.11.2016 – Zenica, Hotel „Zenica“

Sve info sesije će se održati sa početkom u 11 sati.

Sva pitanja u vezi javnog poziva možete uputiti putem e-mail adrese info@eu-prolocal.ba. Odgovori na pitanja će biti objavljeni stranici http://eu-prolocal.ba/.

 

Europa.ba