Posjeta direktorice za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji za proširenje Genoveva Ruiz Calavera BiH

Direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Genoveva Ruiz Calavera, u srijedu, 13. jula 2016. godine, po prvi puta je posjetila Bosnu i Hercegovinu od njenog imenovanja na poziciju direktorice.

Direktorica Calavera je dopredsjedavala ministarskim sastankom održanim u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu, zajedno s ministrom pravde BiH, Josipom Grubešom.

Sastanku su prisustvovali i zamjenik ministra pravde BiH, Nezir Pivić, ministar pravde Federacije BiH, Mato Jozić, ministar pravde Republike Srpske, Anton Kasipović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Safet Pizović i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Milan Tegeltija, s fokusom na stanje provedbe reformskih prioriteta u pravosuđu te posebno napretka u izradi Zakona o sudovima u BiH.

Direktorica Calavera je pozdravila konsolidirani nacrt Zakona o sudovima u BiH koji je pripremila Radna grupa na čelu s zamjenikom ministra pravde BiH Pivićem. Pozitivno je da su stavovi po pitanju krivične nadležnosti bliži nego je to ranije bio slučaj, posebno zahvaljujući ishodu ministarskog sastanka u Banjaluci u martu prošle godine na inicijativu ministra pravde Republike Srpske Kasipovića.

Nacrt je dostavljen Europskoj komisiji, na procjenu stručnjaku Europske unije. Direktorica Calavera je učesnicima predstavila nalaze pravne analize stručnjaka Europske unije po ključnim značajkama nacrta zakona. Pravna analiza pokazuje da je, na temelju komplementarnosti i približavanja iznesenih prijedloga, moguće iznaći održivo rješenje, s ciljem unapređenja pravne sigurnosti te osigurati unaprijeđeno funkcioniranje pravosuđa na državnoj razini. Direktorica Calavera je zaključila da je sada na bh. predlagačima, pod političkim vodstvom ministara pravde, da uzmu u obzir analizu stručnjaka EU-a i finaliziraju nacrt Zakona.

Učesnici su također razgovarali o provedbi Nacionalne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Direktorica Calavera je ohrabrila vlasti da ažuriraju strategiju, posebno sada s novim rokom za okončanje najsloženijih predmeta ratnih zločina te da osnaže ulogu Nadzornog tijela za praćenje provedbe Strategije. Odgovorne institucije se također potiču da usvoje Akcioni plan i uspostave tijela zadužena za praćenje provedbe Strategije za reformu sektora pravde. Direktorica Calavera je s zadovoljstvom istakla da je već započeta realizacija određenih mjera tokom procesa usvajanja Akcionog plana, pod vodstvom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, konkretnije u oblasti integriteta, profesionalnosti, odgovornosti i efikasnosti sistema pravosuđa, a koji su sastavni dio Reformske agende.

Direktorica Calavera je zaključila ovaj ministarski sastanak s diskusijom o budućim reformama u oblasti vladavine prava, ističući da su „Strukturirani dijalog o pravosuđu i Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost u okviru SSP-a procesi koji se međusobno nadopunjujuˮ. Europska komisija je spremna podržati napore BiH, putem finansijske, jednako kao i stručne pomoći.

 

Europa.ba