EUSR pokrenuo projekat E4U za studente sa 14 univerziteta/fakulteta

Pedeset šest studenata i profesora sa 14 državnih univerziteta i fakulteta u BiH okupilo se na Jahorini 05. novembra kako bi učestvovali u četverodnevnom Media Bootcamp tokom kojeg će se upoznati sa potrebom i koristima od društveno-ekonomskih reformi i naučiti kako da osmisle i izrade kampanje javnog informisanja.

Media Bootcamp je događaj kojim je započet projekat Outreach to undergraduates koji angažuje studente i omladinu u BiH u podizanju svijesti o društveno-ekonomskim reformama.

Obilježavajući početak događaja, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno ugostio je učesnike na večeri tokom koje je naglasio važnost veće inkluzije mladih, akademske zajednice i civilnog društva u proces integracija BiH u EU. Sinno je naglasio da su studenti okupljeni sa različitih univerziteta i fakulteta da bi naučili kako da iskomuniciraju reforme koje trebaju donijeti stvarna poboljšanja u živote građana BiH i više približiti zemlju članstvu u EU.

U dvije odvojene sesije studenti su imali šansu od brojnih stručnjaka u raznim oblastima odnosa s javnošću naučiti o integracijama u EU i društveno-ekonomskim reformama, pripremanju i implementiranju javnih kampanja, izradi brief-a i koncepta, medijskom planiranju i plasmanu, budžetu komuniciranja, brandingu, kreativnom i produkcijskom radu. UNDP je također studentima predstavio globalne ciljeve održivog razvoja. Kao posljednju sesiju na Media Bootcampu studenti su imali priliku čuti prezentaciju stručnjaka za marketing i oglašavanje Ivana Stakovića na temu “Kako prepoznati i zgrabiti prilike koje ti život nudi”.

U finalnoj, trećoj sesiji, studenti će imati šansu izraditi svoje male kampanje.

Tim studenata koja izradi najbolju kampanju bit će nagrađen putovanjem u Brisel koje uključuje posjetu još 10 gradova i predstavljanje prezentacije institucijama EU.

EUSR i EUD pokrenule su projekat Outreach to undergraduate students s ciljem da putem komuniciranja javnosti pobliže ukažu na pitanja nezaposlenosti, korupcije i ekonomske situacije u zemlji, kao glavnog fokusa društevno-ekonomskih reformi. Projekat također uključuje brojne interaktivne aktivnosti sa građanima širom BiH.

Europa.ba