Ambasador Wigemark pozdravlja današnje zasjedanje Savjeta ministara

Komentarišući današnje zasjedanje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, je izjavio:

“Pozdravljam današnje održavanje sjednice Savjeta ministara BiH. Ohrabren sam činjenicom da su uspjeli da zasjedaju unatoč trenutnim izazovima, ostavljajući po strani svoje različite stavove, a u korist građana u čijoj su službi.

Građani ove zemlje očekuju više radnih mjesta, poboljšane ekonomske mogućnosti i bolju budućnost za sebe i svoju djecu. Ovo zahtijeva visok nivo političke odgovornosti, kako se danas pokazalo.

Nadamo se da će svi politički akteri raditi u duhu saradnje i dijaloga, kako bi osigurali da institucije u BiH rade učinkovito i odgovorno u interesu građana i njihove budućnosti u Evropskoj uniji.”

Europa.ba