Komesar Hahn: EU uvezuje Zapadni Balkan u korist građana i privrede

Johannes Hahn, komesar EU za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, danas je u Odžaku (BiH) prisustvovao ceremoniji simboličnog polaganja kamena temeljca za izgradnju prekograničnog mosta na rijeci Savi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što predstavlja prvi od nekoliko projekata u oblasti transporta i energetike čiji je cilj poboljšanje infrastrukturnih veza širom Zapadnog Balkana. Komesaru Hahnu pridružili su se predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ministar transporta i komunikacija BiH Ismir Jusko, hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te drugi zvaničnici BiH i Hrvatske.

U okviru Agende povezivanja, Bosna i Hercegovina se angažovala na ambicioznom programu izgradnje auto-puta, uključujući Koridor Vc na Mediteranskom koridoru, u saradnji sa susjedima. Ovaj investicijski projekat podrazumijeva 10,7 km modernog auto-puta, prekogranični most preko rijeke Save, te prekogranični objekat na dionici Svilaj – Odžak na Koridoru Vc, za koji je Evropska unija izdvojila finansijsku podršku od oko 90 miliona eura (bespovratna pomoć EU u iznosu od 25 miliona eura, kredit Evropske investicijske banke od 45 miliona eura i kredit Evropske banke za obnovu i razvoj od 22 miliona eura).

Most kod Svilaja spajaće Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, te približava Zapadni Balkan Evropskoj uniji”, izjavio je komesar Hahn. “Most kod Svilaja je opipljiv primjer tješnje integracije cijele regije Zapadnog Balkana u kontekstu Agende povezanosti. Naš zajednički cilj je unapređenje infrastrukturnih veza širom Zapadnog Balkana, te između regije i EU. Bolja povezanost stimuliše ekonomski rast koji zauzvrat kreira više prilika za zaposlenje. Jačamo okosnicu konkurentnosti ovih zemalja”.

Unapređenje povezanosti na Zapadnom Balkanu kao i između Zapadnog Balkana i EU predstavlja ključni faktor ekonomskog razvoja regije. Najvažniji prioritet Komisije u ovoj regiji je Agenda povezanosti, uz punu podršku vlada Zapadnog Balkana. Poseban naglasak stavljen je na pripremu i finansiranje konkretnih investicijskih projekata za regionalnu infrastrukturu, ali i na primjenu tehničkih standarda i netehničkih mjera (npr. pojednostavljenje procedura na graničnim prelazima ili instrumenti za razdvajanje elektroenergetskih djelatnosti, te pristup trećih strana mrežama). EU planira da obezbijedi do 1 milijardu eura za sufinansiranje Agende povezanosti u periodu od 2014. do 2020. U protekle dvije godine, EU je obezbijedila 300 miliona eura za 13 projekata.

 

Kontekst: Agenda povezivanja

Unapređenje povezanosti na Zapadnom Balkanu, kao i između Zapadnog Balkana i Evropske unije, predstavlja ključni faktor za razvoj i zapošljavanje, te će donijeti direktnu korist regionalnim ekonomijama i građanima. Šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6) smatraju Agendu povezivanja svojim najvećim prioritetom, sa posebnim naglaskom na pripremu i finansiranje investicijskih projekata za regionalnu infrastrukturu, ali i za primjenu tehničkih standarda i netehničkih mjera kao što je izjednačavanje/pojednostavljenje procedura na graničnim prelazima, reformi u oblasti željezničkog transporta, informacionih sistema, sigurnosti na putevima i planova održavanja puteva, razdvajanja elektroenergetskih djelatnosti i pristupa trećih strana.

Nacionalni investicijski odbori (NIC) odgovorni su za definisanje i upravljanje jedinstvenih lista prioritetnih infrastrukturnih projekata, te predstavljaju osnovu za programiranje svih dostupnih izvora finansiranja (uključujući nacionalne i druge donatore). Evropska komisija će preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) sufinansirati napredne energetske projekte sa liste PECI (projekti od interesa za Energetsku zajednicu) i napredne projekte u oblasti transporta iz TEN-T (Trans-evropska transportna mreža), uz kredite međunarodnih finansijskih institucija.

 

Korisni dokumenti:

Europa.ba