EU info centar organizovao brifing za novinare “Kako izvještavati o finansijskoj pomoći EU za BiH”

EU info centar u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije (DEI) u BiH je 23. maja u Sarajevu organizovao brifing za medijsku zajednicu pod nazivom „Kako izvještavati o finansijskoj pomoći Evropske unije za BiH – IPA programi”. Novinari, urednici, zagovarači medijskih sloboda i medijski stručnjaci mogli su čuti korisne informacije o alatima, izvorima informisanja i vrstama finansijske pomoći Evropske unije u BiH, sa fokusom na proces proširenja, a sve u cilju što efikasnijeg  medijskog informisanja.

Obraćajući se predstavnicima medija, šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH Melvin Asin, naglasio je da su mediji veoma važni akteri u promovisanju ulaganja Evropske unije u proces integracije zemlje. „Predstavnici EU u svojim javnim istupima često govore o dodijeljenim sredstvima u okviru projekata, u obliku grantova ili pozajmica, i riječ je ponekad o veoma impresivnim brojkama. Mediji u BiH se uglavnom fokusiraju samo na finansijska sredstva. Po mom mišljenju, to je najmanje bitan i najmanje interesantan dio medijskog izvještavanja.  Nadam se da će ubuduće mediji izvještavati o učinku našeg rada, o postignutim  rezultatima i o dobrobiti  koju će obični  građani BiH imati od toga“, rekao je Asin.

Marina Kavaz – Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije (DEI) u BiH, naglasila je da je cilj ovog događaja bio da se predstavnicima medija obezbijede informacije o pretpristupnoj pomoći Evropske unije u BiH. „Fokus mog današnjeg izlaganja je na dosadašnjem načinu izvještavanja u BiH, te najčešćim zabludama, ne samo u medijima, nego i u široj javnosti u vezi pretpristupne pomoći“, zaključila je Kavaz – Siručić.

Između 2007. i 2013. godine, Bosna i Hercegovina je dobila 615 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) koji zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU pruža ciljanu finansijsku pomoć. Trenutno je u toku druga faza IPA, od 2014. do 2020. sa najmanje 165 miliona eura namijenjenih za Bosnu i Hercegovinu u prvom stadiju. IPA posebno pomaže jačanje demokratskih institucija i vladavine zakona, reformu javne uprave, provođenje ekonomskih reformi, promovisanje poštivanja ljudskih i manjinskih prava i rodne ravnopravnosti, podršku razvoju civilnog društva i unapređenje regionalne saradnje, a doprinosi i održivom razvoju i smanjenju siromaštva.

Europa.ba