Otvoreni poziv predstavnicima civilnog društva za učešće u radu Odbora za praćenje provedbe IPA-e

Ured Državnog IPA koordinatora (DIPAK) poziva predstavnike civilnog društva; organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, profesionalna udruženja, socijalne partnere, medije i zainteresovanu javnost da učestvuju u radu 5. sjednice Odbora za praćenje provedbe IPA-e (IPA Monitoring Committee). U radu sastanka će učestvovati nadležni predstavnici institucija iz Bosne i Hercegovine, drugi donatori, saradnici iz Delegacije Evropske unije i Evropske komisije, pod kopredsjedavanjem Državnog IPA koordinatora i šefice odjela DG NEAR u čijoj nadležnosti je provedba nacionalnog programa IPA-e.

Sastanak će se održati u online formatu, putem Zoom Professional platforme, u utorak, 10.11.2020. godine sa početkom u 10 sati. Link za sastanak će biti blagovremeno dostavljen učesnicima čije će prijave biti prihvaćene. Dnevni red sastanka je OVDJE.

Uslov za učešće u radu sastanka je prethodno iskustvo u konsultacijama vezano za planiranje/ programiranje IPA-e ili u provedbi pojedinih projekata finansiranih iz IPA-e, što se dokazuje dostavom odgovarajućih podataka o referencama. Poziv će biti zatvoren po prijemu prvih 20 prijava koje budu ispunjavale navedeni uslov, najkasnije do 02.11.2020. Podatke (ime i prezime, organizacija, dokazi o ispunjavanju uslova) je potrebno dostaviti na e-mail adresu naida.dilic@dei.gov.ba

Europa.ba