Poziv organizacijama civilnog društva na informativne sastanke o IPA III 2021 – 2027

Direkcija za evropske integracije i Ured DIPAK pozivaju organizacije civilnog društva da učestvuju na informativnim sastancima o IPA III u Sarajevu i Mostaru, koji će biti održani decembru 2019. godine.

Informacije o novom instrumentu pretpristupne pomoći za razdoblje 2021-2027 (IPA III) prezentovat će predstavnik Delegacije Evropske unije Richard Máša i predstavnici Direkcije za evropske integracije.

U Sarajevu će IPA III informativni sastanak biti održan u petak, 06. 12. 2019.  u 11 sati, u Velikoj sali (amfiteatru) Parlamentarne skupštine BiH.

Tačan datum i vrijeme održavanja IPA III informativnog sastanka u Mostaru bit će naknadno objavljeni.

S obzirom na ograničenost prostora, maksimalan broj učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva predviđenih za sesiju u Sarajevu je 20, a za sesiju u Mostaru pet. Svaku prijavljenu organizaciju civilnog društva može predstavljati maksimalno jedan učesnik.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva svoje učešće na sastancima u Sarajevu ili Mostaru mogu prijaviti putem e-maila na adresu: naida.dilic@dei.gov.ba

Poziv će biti zatvoren po prijemu gore navedenog broja prijava za svaku lokaciju.

Europa.ba