Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: “Instrument podrške civilnom društvu, program 2016/2017”

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za aktivnosti vezane za “Instrument podrške civilnom društvu, program 2016/2017”  finansiranih iz Programa Pretpristupne pomoći (IPA) za 2016/2017 godinu

Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi:

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini,

Sektor Finansija, Sekcija Nabavki, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo

ili na web stranicama:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1497601759500&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=154836

i

http://archive.europa.ba/?page_id=320

Rok za podnošenje projekata je 2. novembar/studeni 2017 godine u 12:00 sati po lokalnom vremenu.

 

Europa.ba