Izjava šefa Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH Wigemarka nakon Samita u Trstu

Nakon Samita zemalja Zapadnog Balkana 2017. godine koji je održan jučer u Trstu, u Italiji, a na kome Bosna i Hercegovina nije potpisala Ugovor o Transportnoj zajednici, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark je izjavio:

“Izražavam žaljenje zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije mogla potpisati Ugovor o Transportnoj zajednici i pridružiti se pet drugih zemalja Zapadnog Balkana koje su potpisale Ugovor o Transportnoj zajednici, koja otvara nove veze unutar regiona i sa Evropskom unijom. Samit je pozvao Bosnu i Hercegovinu da se što prije pridruži potpisnicama i nadam se da će zemlja biti spremna da potpiše sporazum u bliskoj budućnosti. Sada nije vrijeme za prebacivanje krivice oko toga zašto BiH nije mogla da potpiše ovaj važan međunarodni sporazum koji je u izradi osam godina. Fokus treba da bude na pronalaženju rješenja kako bi se Bosna i Hercegovina mogla pridružiti pet drugih zemalja Zapadnog Balkana koje su već potpisale Ugovor o Transportnoj zajednici jučer u Trstu. Pri tome, moraju se u potpunosti  poštovati  međunarodne obaveze BiH, kao i ustavne nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH.

Stoga apelujem na nadležne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da krenu naprijed i riješe sve nesuglasice bez bilo kojih daljih odgoda. Bosna i Hercegovina je parafirala Ugovor o Transportnoj zajednici u februaru ove godine i sva unutrašnja pitanja uključujući i usaglašavanje zajedničkih stavova prije samog Ugovora su trebala biti riješena do sada.

Evropska komisija je u Trstu najavila značajan paket od sedam projekata povezivanja, u ukupnoj vrijednosti od 194 miliona eura bespovratnih sredstava, te 500 miliona eura investicija za sufinansiranje sedam novih regionalnih projekata za poboljšanje transportnih i energetskih veza unutar Zapadnog Balkana i sa Evropskom unijom. U ovaj paket su uključena i četiri projekta koje je podnijela Bosna i Hercegovina. Ova četiri projekta će biti realizovna tek kada se riješe otvorena pitanja vezana za fiskalni prostor, uključujući i usvajanje Zakona o akcizama, te kada Bosna i Hercegovina potpiše Ugovor o Transportnoj zajednici.

Ugovor o Transportnoj zajednici predstavlja važan korak ka unapređenju infrastrukture i kvalitetnijih usluga transporta širom regiona. To će omogućiti zemljama Zapadnog Balkana da izvoze na veća tržišta, privuku nove investitore i ojačaju svoj ekonomski rast. U konačnici time će se također poboljšati svakodnevni život građana. Konačno, ovaj Ugovor će pomoći zemljama Zapadnog Balkana da usklade svoje domaće zakone o transportu sa zakonima u EU, čime će ojačati susjedske odnose, promovisati prekograničnu saradnju i približiti ove zemlje Evropskoj uniji.”

Europa.ba