Program za oporavak od poplava: 15 miliona eura za stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih porodica

S ciljem ublažavanja posljedica katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu 2014. godine, započela je implementacija druge faze Programa za oporavak od poplava. Program, vrijedan 15 miliona eura, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, lokalnim vlastima partnerskih opština i gradova i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Program za oporavak od poplava pruža podršku samoodrživom oporavku kroz stambeno zbrinjavanje 2.895 socijalno ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine, i ekonomsko osnaživanje 555 domaćinstava kroz pomoć u oblasti poljoprivredne proizvodnje, pokretanja malih biznisa i zapošljavanja u privatnom sektoru.

Evropska unija je posvećena pružanju podrške BiH u oporavku od poplava. Kao najveći donator i u bliskoj saradnji sa bosanskohercegovačkim vlastima, EU je podržala BiH sa oko 83,2 miliona eura kako bi se suočila sa ovom prirodnom nepogodom. Tokom sljedeće tri godine, Program za oporavak od poplava, za koji je EU odvojila 12,5 miliona eura (i koji sufinansiraju lokalne vlasti i UNDP sa 1.9 miliona eura) će podržati održivi oporavak zajednica pogođenih poplavama i klizištima u oba entiteta. Više od 2.800 osoba će imati direktnu korist od ovog Programa kroz obnovu i izgradnju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih tokom poplava” kazao je Gianluca Vannini, šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

U sklopu Programa, u oktobru 2017. godine objavljen je Javni poziv za odabir korisnika pomoći, na koji se prijavilo  3.950 domaćinstava. Trenutno je u toku terenska verifikacija prijavljenih domaćinstava, po čijem završetku će biti objavljena konačna lista korisnika. Početak izgradnje novih i sanacija postojećih stambenih objekata planirana je za proljeće 2018. godine, nakon čega će uslijediti analiza potreba domaćinstava za koja će biti osigurani ekonomski paketi pomoći.

UNDP i Evropska unija sarađuju već niz godina kako bi ublažili posljedice katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Tokom prve faze Programa za oporavak od poplava (2014-2016) unaprijeđen je kvalitet života za 610,000 ljudi. Sada nastavljamo sa aktivnostima kako bi najugroženijem stanovništvu, koje nije uspjelo da se oporavi, obezbijedili siguran smještaj i ekonomski poticaj za samoodrživost”  kazao je Edis Arifagić, šef Programa za lokalni razvoj UNDP-a u BiH.

Program za oporavak od poplava implementira UNDP u BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) i partnerskim opštine i gradovima. Program se provodi na području 44 opštine/grada: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Cazin, Doboj, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Donji Žabar, Goražde, Gračanica, Gradiška, Jezero, Kakanj, Kalesija, Kostajnica, Laktaši, Lopare, Maglaj, Modriča, Novi Grad, Odžak, Orašje, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Sapna, Srbac, Srebrenik, Šamac, Šekovići, Šipovo, Teslić, Tešanj, Travnik, Tuzla, Ugljevik, Vareš, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Zvornik i Žepče.

Europa.ba