Pomoć EU u oporavku od poplava u BiH

Obilne padavine u Bosni i Hercegovini krajem juna 2020. su na sjeveroistoku zemlje uzrokovale poplave i klizišta, sa posljedicama za čak 15.000 stanovnika. Mnogi su bili prisiljeni da napuste svoje domove usljed izlijevanja rijeka i potoka, te plavljenja kuća i putnih pravaca. Zbog poplava su uništeni mnogi voćnjaci i poljoprivredna dobra koji su često glavni izvor prihoda za veliki broj porodica. Poplave su također nanijele štetu i putnoj infrastrukturi i vodosnabdijevanju. Sve to je stvorilo dodatne izazove za zemlju koja se već suočava sa pandemijom koronavirusa.

Evropska unija je zbog toga osigurala humanitarna sredstva za pomoć najugroženijima u iznosu od 65.000 eura. Ovim sredstvima Evropska unija podržava rad Crvenog krsta/križa u pružanju hitno potrebne pomoći ugroženim osobama koje su pogođene poplavama u 15 općina i gradova u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u okolini Tuzle. Ukupno 1.000 najugroženijih osoba koje su pogođene bujičnim poplavama, poput starijih, osoba sa invaliditetom i domaćinstava samohranih roditelja, dobit će novčanu pomoć koja će pokriti njihove hitne životne potrebe. Pored toga, aktivnosti na podizanju svijesti o higijenskim pitanjima će obuhvatiti 15.000 stanovnika, informišući ih kako da se sačuvaju od onečišćenja vode i zaraznih bolesti. Također, nova oprema pomoći će Crvenom krstu/križu da se pripremi i odgovori na buduće poplave. Ova sredstva su dio ukupnog doprinosa Evropske unije Fondu za pomoć u katastrofama (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC).

Evropska unija je najveći donator za oporavak od poplava u BiH sa oko 84 miliona eura podrške lokalnim zajednicama koje su pretrpjele ozbiljne štete u poplavama 2014. godine. Sredstva se koriste za direktnu podršku građanima kroz izgradnju ili obnovu stambenih jedinica i omogućavanje stabilnih i održivih izvora prihoda za ranjive porodice. Značajan dio ovih sredstava iskorišten je i za povećanje kapaciteta Bosne i Hercegovine kod prevencije i zaštite u oblasti integrisanog upravljanja rizika od poplava.

Opće informacije

Evropska unija i njezine države članice vodeći su svjetski donatori humanitarne pomoći. Pružanje pomoći je izraz evropske solidarnosti sa svima u stanju potrebe širom svijeta. Cilj je spasiti živote, spriječiti i ublažiti ljudske patnje i zaštititi integritet i dostojanstvo stanovništva pogođenog katastrofama i krizama uzrokovanim ljudskim djelovanjem.

Kroz rad Ureda Evropske komisije za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (ECHO), Evropska unija svake godine pomaže milionima žrtava sukoba i katastrofa. Sa sjedištem u Briselu i globalnom mrežom terenskih ureda, Evropska unija pruža pomoć najugroženijima na temelju humanitarnih potreba.

Evropska unija je potpisnica sporazuma o humanitarnom delegiranju u vrijednosti od 3 miliona eura s Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) za podršku njenom Fondu za pomoć u katastrofama (DREF). Sredstva iz DREF-a uglavnom se izdvajaju kod katastrofa „manjih razmjera“, odnosno, onih koje ne zahtijevaju formalni međunarodni apel.

Fond za pomoć u katastrofama osnovan je 1985. godine i podržava se putem doprinosa donatora. Sredstva iz DREF-a se mogu zatražiti u svim slučajevima kada je državnom Crvenom krstu/križu ili Društvu crvenog polumjeseca potrebna hitna finansijska podrška za odgovor na katastrofu. Za katastrofe manjih razmjera, IFRC dodjeljuje bespovratna sredstva iz Fonda, koja donatori mogu zatim nadoknaditi. Sporazum o delegiranju između IFRC-a i ECHO-a omogućuje potonjem da nadopuni sredstva za DREF za dogovorene operacije (u skladu s njegovim humanitarnim mandatom) u ukupnoj vrijednosti do 3 miliona eura.

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Lisa Hastert, regionalna službenica za informisanje, adresa Lisa.hastert@echofield.eu ili +90 533 412 56 63

Europa.ba