Još 180 miliona eura za izgradnju dionica na Koridoru Vc

Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisale su sporazum o zajmu vrijednom 180 miliona eura za sufinanciranje izgradnje tri nove sekcije Koridora Vc.

Pored kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke s povoljnim kamatama, EU pruža direktna grant sredstva koja pomažu izgradnji najvećih infrastrukturnih projekata u BiH, istakao je ovom prilikom šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

„Evropska unija je do sada izdvojila gotovo 100 miliona eura u grantovima za izgradnju Koridora Vc u BiH, and in addition to that the EU is providing skoro 12 miliona eura“, izjavio je ambasador Wigemark, te istakao da je u okviru pokretanja Agende za povezivanje 2015. godine Evropska unija obećala grantove kako bi sufinancirala izgradnju Koridora Vc, te omogućila povezivanje BiH sa ostatkom regiona i drugim evropskih zemljama.

Tokom samita zemalja zapadnog Balkana u Sofiji i Londonu, Evropska unija se obavezala kofinansirati izgradnju tunela Ivan putem Investicijskog fonda za razvoj zapadnog Balkana s 11,8 miliona eura u grantovima.

Sue Barrett, direktorica Odjela za transport EBRD-a je izjavila:“Za zadovoljstvom danas potpisujemo ovaj sporazum od 180 miliona eura s Bosnom i Hercegovinom. Evropska unija je naš strateški partner u razvoju i izgradnji Koridora Vc i sretni smo zbog činjenice da se od EU očekuje investicija od skoro 12 miliona eura iz Investicijskog fonda za zapadni Balkan. Ovaj autoput će unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine s evropskim tržištem i ključan je za budući ekonomski razvoj zemlje. Naročito smo ponosni na činjenicu da će ovi projekti omogućiti educiranje na radnom mjestu mladih ljudi tokom faze izgradnje.”

Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora BiH se zahvalio Delegaciji Evropske unije na pruženoj podršci za projekte koji potiću i prate izgradju autocesta, kao i predstavnicima Evropske razvojne banke koji kontinuirano prate proces izgradnje infrastrukture. „Planirano je da ovaj kreditni aranžman prate značajna grant sredstva Evropske unije u iznosu od 11,8 miliona eura za izgradnju tunela Ivan što bi trebalo biti odobreno do kraja godine,“ istakao je ministar Bevanda.

Današnja ceremonija potpisivanja ugovora je dobar primjer zajedničke saradnje Evropske unije s zemljama zapadnog Balkana kako bi se unaprijedile cestovne i transportne mreže i kako bi region postao dio Agende za povezivanje i u konačnici, dijelom Evropske unije.

Prema agendi za povezivanje, Evropska unija je izdvojila skoro 1 milijardu eura grant sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine za sufinanciranje, putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), zrelih projekata iz područja energije sa liste PECI (projekti od interesa za Energetsku zajednicu) i zrelih projekata iz područja transporta iz Transevropske prometne mreže (TEN-T), zajedno sa zajmovima od međunarodnih financijskih institucija.

Do sada, EU je već obezbijedila 70% sredstava kroz grantove za podršku provedbe za 31 infrastrukturni projekat u regionu. Ulaganjem u Koridor Vc u okviru Agende za povezivanje, cilj je unaprijediti ključne infrastrukturne veze Bosne i Hercegovine i regiona i zemalja EU.

 

Više informacija:

Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans Investment Framework (WBIF)

Connectivity Agenda: Cofinancing of Investvment Projects in the Western Balkans 2018

Europa.ba