Izjava visoke predstavnice/potpredsjednice Mogherini povodom Međunarodnog dana komemoracije i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina

Na ovogodišnji Međunarodni dan odajemo počast žrtvama genocida povodom 80. godišnjice usvajanja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Moramo nastaviti da radimo zajedno kako bi ispunili zajedničko obećanje da se genocid nikada više neće ponoviti.

Obilježavanje ovog dana daje glas žrtvama genocida i podiže svijest na globalnom nivou o zločinima genocida. Genocid se nikada ne dešava u vakuumu, već predstavlja završnu fazu eskalacije mržnje. Ksenofobija, rasno i etničko profiliranje, veličanje zločina iz mržnje, koje često usmjeravaju i ohrabruju politički lideri u državama, uvijek predstavljaju jasan znak za rano upozoravanje međunarodnoj zajednici o potencijalnom sukobu i svirepim zločinima.

Za prevenciju su ključni rano prepoznavanje i odlučne reakcije. Istovremeno, sveobuhvatan, zajednički rad mora osigurati odgovornost počinitelja ovih krivičnih djela i spriječiti nekažnjivost. Odgovornost za zaštitu je princip koji je EU integrirala u svoje politike. Blisko sarađujemo sa našim međunarodnim partnerima, prvenstveno sa Ujedinjenim nacijama i Međunarodnim krivičnim sudom te organizacijama civilnog društva, kako bi se okončala nekažnjivost odgovornih za užasne zločine genocida te u cilju uspostavljanja efikasnih šema za prevenciju.

 U okviru našeg svakodnevnog rada, gradimo društvenu otpornost i bavimo se osnovnim uzrocima sukoba i zločina širom svijeta kroz naš diplomatski rad, našu multilateralnu saradnju, kao i kroz razvojnu saradnju.

Generacijski je izazov da se genocid okonča, a takav izazov zahtijeva kontinuiran angažman. Evropska unija će nastaviti da vodi ove napore. Dugujemo to brojnim žrtvama, njihovim porodicama i njihovim društvima. Dugujemo to našoj zajedničkoj budućnosti.

Europa.ba