Izjava glasnogovornice EU o konačnoj presudi u predmetu Karadžić

Konačna presuda Apelacionog vijeća u predmetu Karadžić pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove zaključuje slučaj koji se tiče nekih od najtragičnijih događaja u nedavnoj historiji Evrope, uključujući ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.

Najdublje suosjećamo sa svima onima koji su izgubili voljene i preživjelima.

Evropska unija u potpunosti poštuje odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Ponovno snažno ističemo potrebu za potpunom saradnjom sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao nasljednikom MKSJ-a. EU očekuje od svih lidera u regionu da podrže odluke međunarodnih sudova i da se suzdrže od bilo kakvih izjava ili postupaka u kojima se baca sumnja na nezavisnost ili nepristrasnost sudbenog procesa. Poricanje ili revizionizam u suprotnosti su sa najosnovnijim evropskim vrijednostima.

Međunarodno krivično pravosuđe doprinosi ne samo okončavanju nekažnjavanja, već i podsticanju dubljeg stepena povjerenja i pomirenja unutar Bosne i Hercegovine i u cijelom regionu. EU također podržava učinkovito i efikasno procesuiranje slučajeva ratnih zločina pred domaćim sudovima, kako bi se upotpunio i nastavio rad međunarodnih sudova.

Pomirenje zahtijeva iskrenu i na činjenicama baziranu procjenu prošlosti, koja dolazi iz samih društava i okuplja sve strane sukoba. Obrazovanje i svijest su ključni.

Europa.ba