EU obezbijedila 11 vozila za unapređenje rada civilne zaštite u BiH

U okviru projekta Evropske unije za podršku i unapređenje rada sistema civilne zaštite, danas je nadležnim upravama civilne zaštite u Bosni i Hercegovini uručeno 11 novih terenskih vozila, u vrijednosti od preko 250,000 eura.

Nabavka novih vozila  omogućena je u okviru projekta „Kupovina nove opreme za unapređenje rada sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini“. Pet vozila je uručeno Federalnoj upravi civilne zaštite, dok je šest vozila uručeno Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske.

Timovi za zaštitu i spašavanje većinu vremena provode na terenu, u teškim uslovima i na neprikladnom terenu. Nova vozila će unaprijediti mobilnost i rad timova za civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini, a koristit će se za prevoz radnika uprava za civilnu zaštitu, opreme, spasilačkih pasa, kao i za druge terenske aktivnosti.

Civilna zaštita pruža pomoć građanima u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih nesreća, stoga je neophodno da ima odgovarajuću i specijaliziranu opremu. S tim ciljem, Evropska unija je  izdvojila 1 milion eura za nabavku nove opreme, uključujući vozila koja su uručena danas, koja će upravama civilne zaštite u Bosni i Hercegovini biti dostavljena do kraja ove godine.

Europa.ba