EU za bolju civilnu zaštitu Bosne i Hercegovine

Evropska unija pomaže izgradnju kapaciteta i unapređenje sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini kako bi se sistem adekvatno pripremio za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Na sastanku Upravnog odbora projekta, na kojem su učestvovali projektni partneri i korisnici, usaglašen je plan aktivnosti kojim će koordinirati Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Mehanizam civilne zaštite Evropske unije pružio je pomoć BiH prilikom poplava 2014. godine, te bi učešćem u Mehanizmu, Bosna i Hercegovina mogla zahtjevati pomoć kao punopravna članica u slučaju prirodnih katastrofa te zaštititi stanovništvo, imovinu, okoliš i kulturno naslijeđe.

„Novim projektom Evropska unija nastoji podržati zajedničke aktivnosti za osiguranje bolje prevencije, pripreme i odgovora na prirodne nepogode u BiH. Bitno nam je da su projektne aktivnosti dogovorene u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Generalnim direktoratom za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (DG ECHO) kako bismo osigurali saradnju i otvorenu komunikaciju sudionika projekta, ne samo u kriznim situacijama,“ istakao je Nicolas Bizel, šef sekcije Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir najbolje prakse zemalja članica Evropske unije, projekat nastoji ojačati kapacitete civilne zaštite na području prevencije, pripravnosti i odgovora na prirodne i tehničke katastrofe te povećati otpornost agencija civilne zaštite na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Damir Trut, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, koordinatora projekta, istakao je da je cilj unaprijediti sistem civilne zaštite i osposobiti ga da odgovori na zahtjevne rizike kroz procjene i planove. „Kroz 64 aktivnosti, tim specijalista će putem edukacija i zajedničkih vježbi pokušati i dostići zahtjevanu sposobnost i kvalitetu kako bi BiH mogla postati dio EU sistema civilne zaštite te aplicirati na projekte, primiti pomoć u slučaju potrebe, ali također i biti spremna da pruži pomoć kroz osposobljene kapacitete,“ rekao je Trut.

Analitički izvještaj Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine ističe da je neophodna sistemska horizontalna saradnja i unaprijeđena vertikalna koordinacija svih relevantnih učesnika kako bi sistem civilne zaštite bio bolje integrisan. „Uspješnim i funkcionalnim sistemom Bosna i Hercegovina može odgovoriti na rizike i pojačati otpornost. Projektom smo uključili entitetske i lokalne nivoe kako bi dobili adekvatne procjene i planove aktivnosti u skladu s njihovim potrebama,“ rekao je Idriz Brković, šef odsjeka za strateško planiranje i mjere zaštite i spašavanja Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Procjene stanja koje su izvršili stručnjaci Evropske unije naglašavaju da je prije učlanjenja u Mehanizam civilne zaštite Evropske unije potrebno da mehanizmi postoje te da su funkcionalni. Projekat „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije“, u iznosu od 1,5 miliona eura nastoji ojačati te kapacitete te će se sprovodit do kraja 2021. godine.

Europa.ba