Agenda povezanosti: 96.8 miliona eura bespovratnih sredstava EU za BiH

Na Samitu o Zapadnom Balkanu u Poznańu danas, Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana podržali su novi paket projekata u okviru Agende povezanosti (Connectivity Agenda), koji uključuje 96,8 miliona eura bespovratnih sredstava za tri nove dionice Koridora Vc u Bosni i Hercegovini. U ovom najnovijem paketu, BiH će dobiti daleko najveći dio bespovratnih sredstava EU za infrastrukturne projekte u regionu Zapadnog Balkana.

U skladu sa iskazanom opredijeljenošću na prethodnim samitima u okviru Berlinskog procesa u Beču, Parizu, Trstu i Londonu, te na Samitu između EU i Zapadnog Balkana 2018. godine u Sofiji, novi paket doprinosi ispunjavanju obećanja o jednoj milijardi bespovratnih sredstava EU koja su izdvojena 2015. godine kako bi se podržala provedba Agende povezanosti do 2020. godine.

EU će kofinansirati tri nove dionice Koridora Vc u Bosni i Hercegovini, u sljedećim iznosima:

1. Putnikovo brdo 2 tunel – Medakovo čvorište autoputa, poddionica u FBiH – grant EU od 15,9 miliona eura
2. Poprikuše – Nemila poddionica autoputa u FBiH – grant EU od 42,1 milion eura
3. Rudanka čvorište – Putnikovo Brdo 2 tunel – dionica autoputa u Republici Srpskoj – grant EU od 38,8 miliona eura

Sa ova tri dodatna projekta, podrška EU Bosni i Herecgovini u okviru Agende povezanosti popela se na 216,8 miliona eura bespovratnih sredstava za ukupno 13 transportnih projekata, od kojih su 206,8 miliona eura projekti na Koridoru Vc.

Cijeli paket ukupne vrijednosti od 180 miliona eura bespovratnih sredstava koji je danas podržan odnosi se na osam novih projekata iz Agende povezanosti u oblastima energetike i transporta u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Za više informacija:
EU Agenda povezanosti za Zapadni Balkan: projekti u 2019. godini (engleski)

Europa.ba