Objava izvještaja grupe eksperata o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini

Brisel, 5.12.2019. godine

Povodom 4. sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju održanog u Briselu danas, 5.12.2019. godine, g. Reinhard Priebe je predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj eksperata je rezultat “Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH”, koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Evropska unija pozdravlja ekspertski Izvještaj. Nalazi eksperata ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

Evropska unija poziva sve političke lidere u BiH, nadležne vlasti, pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Izvještaja i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identifikovani u Mišljenju Komisije.

Zahtjevi građana za pravdom, koji su naglašeni u Izvještaju, se moraju saslušati i ozbiljno razmotriti. U pitanju je  kredibilitet pravosuđa kao i političkih vlasti. EU ih poziva da ispune očekivanja građana koji žele i zaslužuju nezavisan, pošten i efikasan  pravosudni sistem.  Razgovor o nalazima ovog Izvještaja se treba nastaviti. Članovi pravosudne zajednice, političke vlasti i građani bi se trebali uključiti u reformu pravosuđa i pratiti aktivnosti koje će uslijediti nakon objavljivanja Izvještaja putem ‘Platforme Pravo na Pravdu’, koja je pokrenuta tokom javne debate ‘Pravo na Pravdu’ održane 20. novembra 2019. godine.

EU je spremna da osigura neophodne dalje korake povodom nalaza iz Izvještaja, uključujući osiguravanje jačeg nadzora provjere integriteta.

Poveznica: http://archive.europa.ba/wp-content/uploads/2019/12/ExpertReportonRuleofLawissuesinBosniaandHerzegovina.pdf

Europa.ba