Turizam – prekretnica ekonomskog oporavka

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, danas je u Sarajevu bio domaćin konferencije „Turizam – prekretnica ekonomskog oporavka“, fokusirane na izazove i prilike za razvoj održivog turizma u BiH i korištenje potencijala ovog sektora.

„Bosna i Hercegovina, itekako ima potencijal za razvoj turizma koji može pokrenuti pozitivne promjene u zemlji. Mi smo to prepoznali i podržali sa 1.6 miliona EUR plasiranih kroz EU4 Business program dok će dodatnih 1.2 miliona EUR uskoro biti investirano kroz EU4 Business Recovery za obnovu turizma od posljedica COVID-a. Oba projekta sufinansiraju EU i Vlada Republike Njemačke. Mnogo toga se još mora uraditi, a posebno na izradi Strategije turizma na nivou cijele zemlje, koja će omogućiti korištenje sredstava Evropske unije za ovaj sektor,“ naglasio je ambasador Sattler.

Konferencija je bila podijeljena na tri panela, tokom kojih se razgovaralo o oživljavanju turističkog sektora, jačanju njegove konkurentnosti, te prilikama za razvoj zelenog i održivog turizma. Na panelima su učestvovali ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac,  ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo, ambasador SAD-a Eric Nelson, ambasador Grčke Dimitrios Papandreou, otpravnik poslova Slovačke ambasade Patrik Turosik, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a BiH Sukhrob Khoshmukhamedov, šefica Odjela za turizam Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Jelica Grujić, profesor Ekonomskog fakulteta UNSA Almir Peštek, te predstavnici turističkih organizacija, udruženja i komora, biznisa i poslovne zajednice.

Ministar Košarac naglasio je da BiH ima mnogo toga da ponudi turistima te da je cilj zemlje da prati turističke trendove zemalja članica EU i da se naše ponude prilagode novonastaloj situaciji. “Mi imamo dobre šanse za razvoj turizma, entitetske vlade su već napravile pomake i ulažu maksimalne napore da saniraju posljedice po ukupnu turističku privredu. Te aktivnosti ogledaju se u smanjenju obaveza prema privrednim subjektima, direktnom podsticaju u cilju održavanja zaposlenosti, subvencionisanju turističkih aranžmana te pripremi budućih koraka za oporavak turizma,” rekao je ministar Košarac.

Ambasador Nelson je naglasio da će SAD, kroz projekt USAID-a, pomoći lokalnim akterima da predstave ponude, omoguće poslovanje, privuku investicije te pridonesu jačanju turizma u BiH. Ocijenio je, da BiH treba poduzeti korake kako bi se prilagodila post-Covid situaciji. Ambasador Nelson je ukazao i na potrebu brzog popravka infrastukture, ali i primjene digitalnih usluga u tom sektoru.

Putem video-linka, konferenciju je pratilo više od 100 predstavnika civilnog društva, biznisa, organizacija i udruženja posvećenih radu u oblasti turizma i šira zainteresovana javnost.

Europa.ba