EU projekti

LOD Bilten 1/2015: Jačanje lokalne demokratije

Download

Deset besplatnih načina za unapređenje vašeg poslovanja

Download

Politički dijalog institucija vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Download

Sektor ribarstva i akvakulture u Bosni i Hercegovini

Download

Analiza sektora šumarstva u Bosni i Hercegovini

Download

Programi Evropske unije 2014-2020

Download

Brošura: Sporazum za rast i zapošljavanjeu Bosni i Hercegovini

Download

Društvena inkluzija kroz medije

Download

Izvještaj o napretku u donošenju antikoruptivnih mjera u institucijama javnog zdravstva u BiH

Download

Studija o organizovanom kriminalu u Bosni i Hercegovini

Download

Rodni profil zemlje za Bosnu i Hercegovinu

Download

Istraživanje o primjeni krivičnoprocesnih zakona u Bosni i Hercegovini

Download


Europa.ba