Fokusirati se na probleme ljudi koji još uvijek žive u kolektivnim centrima

Šesnaest godina nakon rata u Bosni i Hercegovini oko 8600 ljudi, uglavnom interno raseljenih osoba još živi u kolektivnim centrima diljem zem...

više

Govor komesara Füle-a Prijateljima BiH u Evropskom parlamentu

Svi moramo raditi predano, kao partneri, kako bismo osigurali da BiH ne zaostaje za ostalim zemljama regiona. Možemo samo pomoći Bosni i Herceg...

više

Procesuiranje ratnih zločina važan je segment priključenja BiH Evropskoj uniji

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Evropske unije organiziralo je 4. novembra međunarodnu k...

više

Evropska unija spremna podržati svaki korak BiH na njenom putu ka EU

Tokom današnje posjete Sarajevu, predsjednik Evropskog parlamenta Jirzy Buzek susreo se sa predstavnicima političkih stranaka BiH i Visokim pre...

više

Prekogranična saradnja zemalja zapadnog Balkana

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi i direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić u...

više

Studenti Stanford univerziteta u posjeti Delegaciji Evropske unije i Uredu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH

Otprilike 40 studenata Centra za studije u Berlinu Stanford univerziteta iz SAD-a danas je posjetilo Delegaciju Evropske...

više

Modernizacija obrazovanja nastavnika

Projekt “Modernising Teacher Education in European Perspective” još je jedan u nizu  koji univerzitetima u Bosni i Hercegovini i region...

više

European Commission recommends moving onto next stages towards EU entry

Today the European Commission recommends the opening of accession negotiations with Montenegro, and granting EU candidate status to Serbia.

više

Ključni nalazi Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine je dio Paketa proširenja iz 2011. godine, koji je Evropska komisija usvojila 12. oktobra. Zaključak i...

više

Predstavljanje Izvještaja Evropske komisije o napretku BiH za 2011. godinu

Bosna i Hercegovina je  zemlja čiji ekonomski i politički razvoj ima vrlo ograničem napredak, navodi se u Izvještaju Evropske unije za 2...

više


Europa.ba