Zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU-a i zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Predstavnici zemalja članica EU-a, Zapadnog Balkana i Turske, Europske komisije i Europske središnje banke, kao i predstavnici središnjih banaka Zapadnog Balkana i Turske sastali su se na godišnjem skupu s ciljem razmatranja ekonomskih politika. Učesnici su pozdravili podnošenje programa ekonomskih reformi za 2015. godinu (engl. ERP) zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Za Zapadni Balkan, programi se sastoje od dva zasebna dijela. Naime, prvi dio ocrtava srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, kao i konkretne makrostrukturne reforme u cilju podrške okviru politika, te stoga predstavljaju unaprijeđenu verziju prethodnih pretpristupnih ekonomskih programa koje su dostavile zemlje kandidatkinje. Drugi dio, kao novi element, obuhvata strukturalne reforme sektorske prirode (poput transporta, energetike, obrazovanja, itd.) s ciljem unaprjeđenja konkurentnosti i dugoročnog rasta. Od Turske je traženo samo dostavljanje prvog dijela. Programi pokrivaju razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Učesnici su primili na znanje Zaključke Vijeća za opće poslove od 16. decembra 2014. godine u kojima je Vijeće pozdravilo prijedlog Komisije za jačanje dijaloga o ekonomskom upravljanju sa zemljama Zapadnog Balkana i Turske, uključujući putem pripreme ERP-a, a kako bi bolje odražavali proces europskog semestra na razini EU. Učesnici su se podsjetili na obavezu definiranja ciljanih smjernica u oblasti politika u podršci naporima na ispunjavanju kriterija iz Kopenhagena.

Što se tiče statističkih podataka, učesnici naglašavaju važnost pouzdanih i ažuriranih podataka te stoga pozdravljaju Izvještaj o napretku iz 2015. godine o provedbi Akcionog plana za ekonomske, monetarne i finansijske statistike u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Zabilježeno je da su sve zemlje Zapadnog Balkana i Turska postigle napredak u ispunjavanju uslova iz Akcionog plana, ali je istaknuto da su još uvijek potrebni dodatni napori u nekim statističkim oblastima kako bi se postigla puna usklađenost sa zahtjevima iz Akcionog plana.

Tekst Zajedničkih zaključaka ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU-a i zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Europa.ba