Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime Europske unije povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije 17. svibnja 2015.

Na današnji Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, EU je ujedinjena s LGBTI osobama diljem svijeta u borbi za ukidanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta. Sva su ljudska bića ravnopravna u dostojanstvu i imaju pravo na uživanje prava koja su zapisana u Općoj povelji o ljudskim pravima.

Proteklih godina, u nekim dijelovima svijeta, LGBTI osobe postigle su značajan napredak u postizanju jednakosti prava. Ipak, još uvijek u mnogim krajevima trpe diskriminaciju i nasilje zbog spolne orijentacije i rodnog identiteta. U više su zemalja spolni odnosi suglasnih odraslih osoba istog spola još uvijek kazneno djelo koje podrazumijeva kaznu zatvora ili čak smrtnu kaznu.

I dalje ćemo se zalagati za poštovanje ljudskih prava svih osoba, bez obzira na spolnu orijentaciju i rodni identitet, u skladu sa Smjernicama EU o pravima LGBTI osoba. Dijalozima s trećim zemljama, aktivnostima u okviru multilateralnih foruma, javnim izjavama i podrškom civilnom društvu, EU će i dalje podržavati borbu protiv diskriminacije i nasilja protiv LGBTI osoba i aktivno promicati njihova prava.

Europa.ba