Pokrenut zajednički web portal EU institucija u BiH


Danas je pokrenut zajednički web portal EU institucija u BiH. Cilj ovog portala je da predstavi različite EU organizacije u BiH. Na portalu se nalaze objašnjenja aktivnosti Ureda specijalnog predstavnika EU, vojne misije koju EU provodi putem snaga EUFOR-a, policijske misije koju EU provodi putem EUPM-a, kao i aktivnosti Evropske komisije.


Portalu po nazivom «EU u BiH» možete pristupiti na sljedećoj web adresi: 


http://www.eubih.org


EU radi na jačanju svoje središnje uloge u pružanju podrške BiH. Brojne međunarodne organizacije su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma radile na provođenju ogromnog zadatka koji obuhvata izgradnju stabilnih socijalnih i političkih struktura, kao i funkcionalne ekonomije, ali ni jedna od ovih organizacija nije bila prominentnija i dosljednija od EU.


EU je u junu 2003. godine još jednom potvrdila da je opredjeljena u namjeri da pomogne Bosni i Hercegovini, kada je ovoj zemlji na Samitu u Solunu ponudila jasnu mogućnost za članstvo u EU.

Osnovni put za članstvo BiH u EU je proces stabilizacije i pridruživanja koji podržava Delegacija Evropske komisije i različiti programi pomoći u iznosu od preko 2,5 milijarde eura. Imenovanje specijalnog predstavnika EU, angažman EUPM-a i nedavni dolazak EUFOR-a dodatno pokazuju sve veću opredjeljenost EU da pomogne BiH u periodu u kojem se ova zemlja kreće od stabilizacije ka evropskoj integraciji.

Europa.ba