Usvajanje zakona o obrazovanju predstavlja korak naprijed
Jučerašnje usvajanje dva zakona o obrazovanju, na koje se već dugo čekalo, u okviru Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavlja korak naprijed u oblasti koja je od osnovnog značaja za budućnost ove zemlje, a posebno za mlađu generaciju.


 


Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH i Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje će osigurati značajne šanse za poboljšanje standarda obrazovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini.


 


Dom naroda bi stoga trebao što hitnije usvojiti ove zakone kako bi se osigurala njihova što skorija implementacija. Moguće je da u budućnosti bude potrebno usvojiti daljnja poboljšanja ovih zakona. Međutim, usvajanje ovih zakona sada predstavlja prioritet kako bi se moglo započeti s promjenama.


 


Zakon o visokom obrazovanju će omogućiti bolju mobilnost studenata i profesora, kao i priznavanje fakultetskih diploma i akademskih zvanja u okviru evropskog područja visokog obrazovanja. Zakon bi trebao poboljšati šanse za zapošljavanje mladih ljudi s fakultetskim diplomama u Bosni i Hercegovini i podstaći univerzitete da rade na otvoreniji, transparentniji i efikasniji način.    


Europa.ba