Šef Delegacije /EUSR Sorensen stiže u Bosnu i Hercegovinu

Novi šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH) i specijalni predstavnik EU (EUSR), ambasador Peter Sorensen, danas stiže u BiH.


Tokom prve sedmice, ambasador Sorensen će održati sastanke sa šefovima misija EU u BiH i ambasadorima koji borave u Sarajevu.


Ambasador Sorensen će predati akreditive Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u petak 9. septembra 2011. godine, nakon čega će početi sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti zemlje.


Nakon predaje akreditiva, ambasador Sorensen će preuzeti vodstvo nad Delegacijom Evropske unije kao i Uredom EUSR-a. Time će biti aktivirano ojačano prisustvo Evropske unije u BiH.


Promijenjena i pojačana prisutnost, zasnovana na Lisabonskom ugovoru, ima za cilj unapređenje saradnje Unije sa BiH. To je podržano sa više od 660 miliona eura pretpristupne pomoći u periodu od 2007. do 2013. godine.

Europa.ba