Bosna i Hercegovina: neriješena pitanja u vezi sa procesom EU integracija

Ključni prioriteti u pogledu napredovanja Bosne i Hercegovine u procesu EU integracija bili su predmet razgovora na sastanku koji je danas u Briselu održan između evropskog komesara za proširenje Štefana Fülea i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Igora Radojičića.

“Vodili smo kvalitetne razgovore o potrebi da se hitno obezbijedi napredovanje Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, te o pozitivnoj ulozi koju Republika Srpska kao jedan od eniteta u zemlji može odigrati u tom smislu. Postoje neriješena pitanja koja zahtijevaju dalje napore”, izjavio je komesar Füle nakon sastanka. “Ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU je nadohvat ruke. Ipak, Bosna i Hercegovina sada mora izvršiti usklađivanje svog Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.”

Komesar Füle je, pored toga, naglasio i hitnu potrebu za uspostavljanjem usaglašenog mehanizma koordinacije evropskih pitanja, te u skladu s tim očekuje da oba entiteta pokažu spremnost na kompromis u pogledu tehničkih pojedinosti ovog dogovora. Uspješno uspostavljanje ovakvog mehanizma koordinacije obezbijediće jednaku primjenu pravila i standarda EU u cijeloj zemlji, te usmjeravanje finansijske pomoći EU u pravcu usaglašenih prioriteta.

Pored toga, napomenuo je da je bilo neophodno da sve vlasti u BiH obezbijede efektivno praćenje statusa preporuka datih u okviru strukturisanog dijaloga između EU i BiH u domenu pravosuđa. Pohvalio je postignuti dogovor u vezi sa Zakonom o sudovima RS, koji se trenutno nalazi u zakonodavnoj proceduri u Narodnoj skupštini RS. Očekuje da će Narodna skupština RS usvojiti usklađeni tekst.

Komesar Füle je u zaključku sastanka još jednom potvrdio opredijeljenost EU za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. “EU će nastaviti da pomaže Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu. Ali, politički predstavnici u Bosni i Hercegovini moraju da urade svoj dio posla.”

Europa.ba