Izjava nakon sastanka u okviru Dijaloga na visokom nivou o srednjoročnoj procjeni napretka u procesu pristupanja

Predstavnici izvršne vlasti Bosne i Hercegovine i lideri glavnih političkih stranaka u zemlji sastali su se danas u Sarajevu sa predstavnicima Evropske komisije na čelu sa generalnim direktorom za proširenje Stefanom Sanninom.

Na sastanku je razmatran napredak u ispunjavanju zadataka i rokova koje su usaglasili svi politički predstavnici na Prvom sastanku u okviru dijaloga u junu 2012. godine. Generalni direktor Sannino je naglasio razočaranje Evropske komisije, koje je ranije izrazio komesar za proširenje Fuele, zbog toga što su politički lideri u BiH propustili prvi rok (31. avgust) za provođenje Mape puta ka EU.

Mapa puta ka EU ostaje na snazi. Usaglašen prijedlog, zasnovan na političkom konsenzusu, i dalje treba biti poslat Parlamentarnoj skupštini radi usaglašavanja Ustava BiH sa presudom u predmetu Sejdić-Finci. Potrebu za postojanjem djelotvornog mehanizma koordinacije na svim nivoima radi harmonizovanog usvajanja i primjene propisa EU i dalje treba prioritetno rješavati kako bi zemlja mogla da govori jednim glasom o pitanjima u vezi sa EU. Isto tako, ovaj mehanizam će pomoći zemlji da napreduje u ostvarivanju svog programa evropskih integracija.

Evropska unija je nekoliko puta ponovila da Bosna i Hercegovina ima jasnu perspektivu članstva u EU. Naglašena je kontinuirana snažna podrška javnosti u zemlji za postizanje tog cilja. Istaknuto je da postoje realni izgledi za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo, pod uslovom da postoji dovoljna politička volja da se postigne konsenzus i konkretnim djelovanjem realizuju aspiracije građana ka EU.

 

Europa.ba