Mercedes Bresso pozvala Bosnu i Hercegovinu da na putu ka EU objedini funkcionalne državne institucije i lokalnu demokratiju

Tokom službene posjete Bosni i Hercegovini, gdje se susrela sa predstavnicima organa vlasti (od 20. do  23. maja), predsjednica Komiteta regiona EU (CoR), Mercedes Bresko, potvrdila je opredjeljenje Komiteta i ostalih evropskih institucija i organa vlasti u BiH da se u bliskoj budućnosti obezbijedi pristupanje EU. Zajedno sa Stefanom Saninnom, generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za proširenje, pozvala je na jačanje mehanizama koordinacije između svih nivoa vlasti i jaču koheziju radi uspješne pripreme puta ka članstvu u EU.

Mercedes Breso i Stefano Sanino susreli su se sa političkim liderima u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru, kao i predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (BiH) Vjekoslavom Bevandom i razgovarali o ključnim pitanjima evropskih integracija i ulozi regiona u EU. Tokom sastanaka, čule su se jasne poruke o uzajamnoj spremnosti za saradnju političkih entiteta i dalji razvoj lokalne demokratije, što je takođe izuzetno bitno pitanje s obzirom na intenzivne  političke debate koje se trenutno odvijaju u BiH pred opštinske izbore koji će se održati 7. oktobra i gdje će Komitet regija učestvovati u posmatračkoj misiji

Članstvo u EU, razvoj funkcionalnih državnih institucija i uravnotežena decentralizacija moći u BiH takođe su bili centralna tema sastanka Radne grupe CoR na zapadnom Balkanu, koji je danas održan u Sarajevu. U zajedničkoj organizaciji CoR i Sarajevskog kantona pod predsjedavanjem Franza Schausbergera, predstavniku pokrajine Salzburg u CoR, sastanak je bio prilika da načelnici opština i lokalni političari iz BiH i država članica EU razmijene iskustva. Najnovija kretanja u BiH u kontekstu procesa evropskih integracija bila su tema razgovora između Fikreta Musića, premijera Sarajevskog kantona i Petera Sorensena, šefa Delegacije Evropske unije u BiH/specijalnog predstavnika EU .

U svom obraćanju na početku sastanka, Mercedes Breso podvukla je ulogu lokalnog razvoja i teritorijalne saradnje pod okriljem snažnih državnih organa: “Izabrani predstavnici na lokalnom nivou su najbolji saveznici nacionalnih političkih lidera kada treba da se objasne prednosti i obaveze koje nosi članstvo u EU i utvrđivanje rješenja, u duhu kohezije cijele zemlje. Od vitalnog je značaja da nastavimo sa naporima u oblasti proširenja kako bi zemlje Zapadnog Balkana, zajedno sa EU, ostvarile korist koju transformacijska snaga ovog procesa može donijeti njihovom društvu i privredi.” Bresso je ovu priliku iskoristila kako bi najavila mogućnost skorog uspostavljanja zajedničke konsultacijske komisije između CoR i BiH kako bi se unaprijedila saradnja između regionalnih i lokalnih predstavnika iz BiH i EU.

Obraćajući partnerima iz BiH, Franz Schausberger, je podsjetio da prema njegvom iskustvu “regioni mogu imati kljčna ovlaštenja, muđutim da bi njihov interes bio izrađen na efektivan način potreban im je i čvrst dijalog među državnim vlastima i evropskim institucijama”.

Na isti način, Stefano Sannino je naglasio da “Komitet regija ima neprocjenjivu ulogu na Zapadnom Balkanu, a naročito u Bosni i Hercegovini, gdje njegova stručnost u višeslojnim vlastima može inspirisati institucionalne i političke lidere u zemlji kako bi govorili jednim glasom u procesu evropskih integracija, dok bi angažovali i koordinirali sve pod-državne entitete”.

Generalna direkcija Evropske komisije za proširenje radi zajedno sa Komitetom regija i pod inicijativom instrumenta za lokalnu upravu kako bi se unaprijedili institucionalni i administrativni kapaciteti u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama u procesu pristupa. 

Europa.ba